Archidiecezja Łódzka
Nauczanie metropolity łódzkiego księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia
12:01 | 14.10.2017 | Wyświetleń: 88210 | Autor: ks. Paweł Kłys

Poniżej prezentować będziemy nauczanie
księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego


ROK 2020

H O M I L I E

I N N E    W Y P O W I E D Z I


ROK 2019

H O M I L I E

I N N E    W Y P O W I E D Z I


ROK 2018

L I S T Y   P A S T E R S K I E

H O M I L I E

I N N E    W Y P O W I E D Z I


ROK 2017

L I S T Y   P A S T E R S K I E

H O M I L I E

W Y W I A D Y

I N N E    W Y P O W I E D Z I