Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: spotkajmy się Bogiem w naszym domu w duchu i prawdzie!
12:59 | 15.03.2020 | Wyświetleń: 734 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Dom jest takim miejscem, gdzie jesteśmy prawdziwi. W domu nie ma potrzeby udawania kogokolwiek i czegokolwiek. Być może właśnie ta dzisiejsza ewangelia, dzisiejsza niedziela, którą zasadniczo przeżywamy w swoich domach rezygnując z pójścia do kościoła, z pójścia do takiej, czy innej świątyni – jeszcze bardziej uświadamia nam co jest istotą wiary. Istotą wiary jest spotkać się z Bogiem w absolutnej miłości, w darze z siebie, przyjmując też ten dar, który On z siebie czyni w Jezusie Chrystusie i  w Duchu Świętym. – mówił abp Grzegorz Ryś.

Dziś o godz. 9:00 metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś przewodniczył Mszy świętej celebrowanej w prywatnej kaplicy domu biskupów łódzkich. Była to Eucharystia transmitowana przez Internet, aby ci, którzy pozostają w domu z uwagi na chorobę, czy też obawę przed zarażeniem koronawirusem mogli uczestniczyć w niedzielnej liturgii.

W homilii łódzki pasterz zwrócił uwagę na to, że wiara – to jest spotkanie osób – to jest spotkanie Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, dającego Ducha Świętego. Wiara to spotkanie Boga z człowiekiem, Osoby z osobą. To jest wydarzenie, które dzieje się w duchu i w prawdzie. – podkreślił kaznodzieja.

– Miejsce spotkania nie jest tak ważne, bo liczy się to, że człowiek w tym spotkaniu z Bogiem  jest prawdziwy. Może być tak, że się chowamy za rozmaite akty pobożności, a nawet możemy się schować za nasze chodzenie do kościoła. Jestem w porządku, bo chodzę do kościoła. Nie chodzi o to, by się schować, ale by być prawdziwym przed Bogiem – w duchu i w prawdzie – to jest w miłości. – zauważył arcybiskup łódzki.

Na koniec liturgii łódzki pasterz zaapelował do wszystkich zebranych w kaplicy oraz łączących się w modlitwie przez media – Miejmy dzisiaj taki czas przed Bogiem w naszych domach, w naszej prywatności, nie idąc do świątyni. Spotkajmy się Bogiem w naszym domu w duchu i prawdzie – to znaczy w miłości, przyjmując Jezusa i sycąc się Nim oraz dając Mu się nasycić sobą. Dajmy Mu siebie samych. – zakończył łódzki pasterz.

Dzisiejsza liturgii była transmitowana przez TVP3 Łódź oraz kanał YouTube Archidiecezji Łódzkiej. Przez kolejne dni będzie można uczestniczyć w tej formie modlitwy wraz z metropolitą łódzkim codziennie o godz. 7:30 na stronie Archidiecezji Łódzkiej oraz kanale YouTube Archidiecezja Łódzka.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.