Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: co znaczy zbudować naszą Polską rzeczywistość od nowa?
13:02 | 06.09.2019 | Wyświetleń: 1795 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jak dokonuje się proces odnowy? – to jest pytanie ważne dla nas wszystkich przynajmniej od 30 lat. Ciągle zastanawiamy się nad tym, co znaczy zbudować naszą Polską rzeczywistość od nowa. To jest pytanie bardzo ważne dla Kościoła: co znaczy otworzyć Kościół na Jego odnowienie przez Jezusa Chrystusa, w sytuacji, gdy tak wiele – chętnie czy nie chętnie – mówimy o kryzysie Kościoła. Wy też jesteście nową służbą – niespełna dwuletnią. – co znaczy stworzyć nową instytucję. Jak odnowić – bardzo ważny sektor życia społecznego – państwowego. Jak dokonuje się odnowa? – pytał arcybiskup łódzki.

Dziś przed południem w łódzkiej katedrze odbyła się Msza święta, w której wspominano przed Bogiem św. Mateusza apostoła i ewangelistę – patrona Administracji Skarbowej W liturgii, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś uczestniczyli dyrekcja i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej.

W homilii metropolita łódzki zwrócił uwagę na to, że – Jezusowi zależy na zmianie, która jest totalna – całkowita – pełna! To oznacza, że od Pana Jezusa należy zaczerpnąć wszystko to, co On daje. Nowości nie załatwia się w ten sposób, że wytnę fragment nowej rzeczywistości i przypnę do wszystkiego co stare. To jest proces, który owocuje – jak mówi Jezus – przyjmuję to co nowe, a jednocześnie za chwilę to, co chciałem odnawiać pokaże nowe braki i nowe dziury. Tej nowości, której doznajemy w Jezusie nie buduje się w ten sposób, że wezmę od Niego jakiś kawałek Jego nauki – tego co On podpowiada jako działanie, jako postępowanie – i połączę to ze swoim starym dziadostwem. Wtedy każdy patrząc na ten kawałek z nauczania – działania Jezusowego i biorąc go za całość mówi – a co to w ogóle jest to chrześcijaństwo? Trzeba wziąć od Jezusa wszystko – a nie jakiś tam fragmencik i przyszyć jako zasłonę do całego swoje działania i postępowania. – zaznaczył.

– W człowieku jest taki opór, jest lęk przed taką radykalną zmianą w życiu. My tej ewangelii – którą Jezus głosi – możemy łatwo stawić opór. Teoretycznie jest łatwiej oderwać kawałek nowego ubrania i przyszyć do starego. To jest dużo łatwiejsze. To przywiązanie do „siebie starego” w nas  jest bardzo mocne i tu nie chodzi tylko o to, czego Jezus nas uczy, ale chodzi o to, do czego nas Jezus zaprasza i uzdalnia. – podkreślił kaznodzieja.

Kończąc arcybiskup życzył zgromadzonym – aby każdy z nas osobiście poddał się tej odnawiającej sile naszego spotkania z Jezusem Chrystusem, a wtedy wszystkie rzeczywistości w których: żyjemy, pracujemy, za które odpowiadamy – czy one są w państwie, czy one są w Kościele – też zostaną odnowione! – zakończył łódzki pasterz.

W łódzkich uroczystościach wzięli udział: nadinspektor Piotr Walczak – sekretarz stanu krajowej Organizacji Skarbowej, Robert Antoszkiewicz dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz ksiądz podinspektor Piotr Midura – dziekan krajowej Administracji Skarbowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.