Archidiecezja Łódzka
Boże Narodzenie w łódzkiej Cerkwi Prawosławnej
11:40 | 07.01.2018 | Wyświetleń: 2044 | Autor: ks. Paweł Kłys

W wigilię prawosławnego Bożego Narodzenia ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki złożył życzenia duchownym i wiernym Kościoła Prawosławnego mieszkającym w Łodzi.

– Przeżywamy dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego. Ta uroczystość, jest głównym obchodem Bożego Narodzenia dla naszych Braci Prawosławnych, których dzisiaj serdecznie pozdrawiamy i serdecznie myślimy o Nich w naszej modlitwie. – mówił arcybiskup łódzki podczas wczorajszej liturgii w parafii p.w. Ducha Świętego w Łodzi.

7 stycznia wg kalendarza Juliańskiego (liturgicznego kalendarza Kościołów Wschodnich) obchodzona jest uroczystość Narodzenia Pańskiego. Ma to miejsce dokładnie 14 dni po Bożym Narodzeniu, które świętuje Kościół Zachodni.

W łódzkiej katedrze prawosławnej p.w. św. Aleksandra Newskiego o godz. 10:00 odbyła się Liturgia Św. Bazylego Wielkiego, której przewodniczył władyka Atanazy – biskup diecezji łódzko-poznańskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W liturgii wzięli udział wierni łódzkiej parafii prawosławnej oraz goście, którzy na święta przyjechali do Łodzi, do swoich rodzin.

W Łodzi znajdują się dwie świątynie prawosławne: katedra p.w. św. Aleksandra Newskiego przy ul Kilińskiego, która jest siedzibą ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej oraz cerkiew św. Olgi przy ul. Piramowicza. Jest także kaplica cmentarna, na cmentarzu prawosławnym przy ul. Telefonicznej.  Od sierpnia 2017 roku na prawosławnej katedrze łódzkiej zasiada najprzewielebniejszy Atanazy, prawosławny biskup łódzki i poznański.