Autor: Antoni Zalewski
Wyświetleń: 239
Abp Ryś: Bóg w Jezusie Chrystusie wchodzi w mój świat

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga”

O obecności i przebaczeniu, które prowadzi nas do doświadczenia miłości Boga mówił w swoich rozważaniach do Słowa Bożego Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Msza Św. sprawowana była w domowej kaplicy Metropolity Łódzkiego w piątek w drugim tygodniu po Bożym Narodzeniu.

Abp Ryś pytał w swojej homilii co to znaczy znać Boga? W Pierwszym Czytaniu św. Jan wyjaśnia nam, że ten zna Boga kto kocha i kto daje się jemu kochać. „Słowo umiłowani jest pięć razy użyte w tym tekście Jana. Chce on nam przez to pokazać, że jesteśmy kochani przez Boga i to jest z całą pewnością w relacjach z Bogiem absolutnie kluczowe doświadczenie”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Dalej w swoich rozważaniach Metropolita Łódzki mówił o dwóch wymiarach, które pokazują nam jak Bóg nas kocha. Pierwszy to taki, że Bóg zesłał syna. „To znaczy, że Bóg jest blisko i jest obecny. To znak Jego miłości, że przyszedł. Można komuś mówić godzinami, że się go kocha, a nigdy go nie odwiedzić i nie mieć dla niego czasu. Bóg w Jezusie Chrystusie wchodzi w mój świat. To pierwszy wymiar miłości Boga- obecność”- wyjaśniał Abp Ryś.

Drugim wymiarem, które ukazuje nam miłość Boga to przebaczenie i to przebaczeni uprzednie. „Bóg posłał Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. To jest takie przebaczenie, które Boga kosztuje, które jest ofiarne. Dopiero jak to usłyszymy i jak się na takie doświadczenie Boga otwieramy, to sensowne staje się przykazanie: miłujmy się. Co innego jest czytać o Bogu, a co innego jest się w Nim poruszać, w tej rzeczywistości jaką On jest. Poruszać się wewnątrz Niego to znaczy kochać, najpierw mając doświadczenie, że jestem przez Niego kochany”- powiedział duchowny w swoich rozważaniach.