Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 706
Abp Ryś: wraz z kobietami z Galilei zobaczcie Ukrzyżowanego! - Rekolekcje dla Osób Życia Konsekrowanego 2021 #2

- Niewiasty z Galilei stały z daleka i przypatrywały się!  O to właśnie chodzi, by wraz z tymi kobietami zobaczyć Jezusa. To jest ewangelia dnia dzisiejszego! Patrzeć i zobaczyć w tym krzyżu – Boga, który kocha, zobaczyć Chrystusa, który stał się moim grzechem i zobaczyć Jezusa, który w swoim  ciele zabija wrogość między nami! – mówił do Sióstr Zakonnych abp Grzegorz Ryś.

W drugim dniu rekolekcji dla sióstr zakonnych i osób życia konsekrowanego uczestnicy wysłuchali konferencji metropolity łódzkiego opartej o fragment ewangelii św. Łukasza oraz wzięli udział w adoracji krzyża połączonej z sakramentem pokuty i pojednania.

- Pojawiają się kobiety, które przyszły za Jezusem z Galilei i przypatrują się śmierci Jezusa. – mówił w konferencji arcybiskup Grzegorz. - To jest ten moment, który dzisiaj chcemy przeżyć w te rekolekcje. Nawet ten dystans jest ważny. Trochę tak, jak było wtedy, że najbliżsi Jezusowi, a wśród nich kobiety z Galilei, trzymani na dystans. W pierwszej chwili jest tak, że chcemy im współczuć, bo wygląda tak, jakby ktoś brutalnie zakończył piękną historię z Jezusem. W jednej z chwili z Nauczyciela i Pana, za którym poszły stał się skazańcem i niewolnikiem, a Jego hańba spada na nich. Możecie wyrazić sobie jak ludzie na nie patrzą – one były z Nim! Podziwiamy ich wierność, ich pokorę, że potrafią znieść z Jezusem Jego upokorzenie, że się do Niego przyznają, choć dwunastu nie ma na Golgocie, a jest tylko Jan. Podziwiamy ich męstwo, domyślamy się miłości, która w nich jest, takiej miłości, która jest bezradna. – zauważył łódzki pasterz.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że - to nie jest tak, że piękna historia kobiet idących za Jezusem została drastycznie przerwana. To jest tak, że wreszcie z Nim są u celu. Właśnie tu chciał je przyprowadzić. Właśnie tego chciał, by zobaczyły krzyż. To jest kluczowe – cała ich postawa na Golgocie opisana jest słowami – przypatrywały się! – dodał.

- Pan Bóg nie tylko mówi. Pan Bóg nie zatrzymuje się tylko na teorii. Pan Bóg daje Słowu Ciało, a kiedy otrzyma Ciało, wtedy można je widzieć. Kiedy Słowo staje się Ciałem – kiedy staje się Osobą w Jezusie Chrystusie, mogę je widzieć. Ostatecznie tym, co mnie angażuje to nie jest teoria, najbardziej wzniosłe zasady, ale Słowo Boga wcielone w Osobie!  - zaznaczył.

- Kiedy Bóg daje się zobaczyć, to odpowiada na takie pragnienie, które jest bardzo głęboko w sercu człowieka. W człowieku jest pragnienie widzieć Boga, ale jednocześnie jest strach przed tym, że gdy zobaczy Boga, to będzie musiał umrzeć. Patrzymy na Niego i mamy przekonanie, że wypełnia nasze najgłębsze pragnienia, ale jednocześnie widząc Go takim, coś we mnie musi umrzeć. To nie jest tak, że mogę Go widzieć i wszystko zostanie takie jakie jest! – tłumaczył metropolita łódzki.

Po konferencji odbyła się adoracja krzyża połączona z rachunkiem sumienia, który dla sióstr przygotowała s. Radosława Podgórska – ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Uczestnicy rekolekcji mogli przystąpić również do sakramentu pokuty i pojednania.

Galeria zdjęć