Archidiecezja Łódzka
Rozpoczęło się Łódzkie Spotkanie Młodych Taizé
21:03 | 15.11.2019 | Wyświetleń: 1190 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Ekumeniczną modlitwą kanonami Taizé u Ojców Jezuitów rozpoczęło się Łódzkie Spotkanie Młodych  Taizé, które potrwają cały weekend. W spotkaniach weźmie udział ponad 50 młodych osób z całej Polski.

„Weekend Taizé, który organizujemy po raz pierwszy w naszym mieście jest spotkaniem dłuższym. Spotkają się młodzi z całej Polski, którzy przyjechali do Łodzi, aby poprzez modlitwę, wspólne słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, a także poprzez wspólne spotkania z osobami innych wyznań, religii, kultur, aby ubogacać samego siebie i kształtować ducha otwartości”- mówi ks. Arkadiusz Lechowski, pomysłodawca Łódzkiego Spotkania Młodych  Taizé.

Podczas piątkowej modlitwy słowo do młodych skierował Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Odniósł się on do błogosławieństw o których uczestnicy spotkania wcześniej wysłuchali fragmentu z Pisma Świętego. „Tak jak nam pokazuje św. Mateusz błogosławieństwa są nam przedstawione jako nowy Dekalog. Każdy kto czyta Mateusza i wyobraża sobie tą scenę ma także przed oczami Księgę Wyjścia. Lud zebrany wokół góry, a z góry padają proste słowa od Boga (…) Ważnym pytanie jakie trzeba sobie zadać to czy traktujecie błogosławieństwa jak Dekalog?”- mówił Metropolita Łódzki.

Dalej Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę, że „cały czas dla nas normą jest Dekalog, a ten zapis mówiący, że jest też nowy Dekalog, który przynosi Jezus wciąż się nie przedarł z taką mocą zobowiązywania do naszej głowy (…) To jest bardzo ważny tekst dlatego, że wypowiedział go Jezus, a później wypełnił ten Dekalog na innej górze. U początku jego życia publicznego jest Góra Błogosławieństw i jest też druga góra- Golgota. Wszystkie błogosławieństwa są wypełnione w Jego osobie na Golgocie.”

Najważniejszymi punktami weekendu będą ekumeniczne modlitwy Taizé. Miejscem sobotniej modlitwy będzie Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Mateusza. Poza modlitwami zaplanowano również spotkania z przedstawicielami różnych religii oraz z osobami, które na co dzień żyją ideami otwartości na drugiego człowieka i pokoju. Będzie to doskonała okazja do spędzenia czasu z wartościowymi i interesującymi ludźmi, a w trakcie wydarzenia uczestnicy będą mieć możliwość zwiedzania Łodzi, doświadczenia jej wielokulturowego charakteru i poznania zróżnicowanych form wsparcia wobec osób z różnych warstw społecznych.

Wydarzenie to przypada w trakcie Tygodnia Ubogiego, dlatego też w programie zaplanowano spotkanie z biednymi i potrzebującymi.

Łódzkie Spotkanie Młodych Taizé  zakończy się niedzielną Eucharystią o 12:30 w Łódzkiej Archikatedrze oraz udziałem uczestników w Pikniku Ubogiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.