Abp Ryś podczas dożynek w Krzepczowie: Bóg jest wyśmienitym Rolnikiem!
09:18 | 17.08.2020 | Wyświetleń: 1255 | Autor: ks. Paweł Kłys

Ze śpiewem na ustach, z wieńcem dożynkowym w dłoniach oraz chlebem upieczonym z tegorocznej mąki przybyli do parafii pw. św. Wojciecha mieszkańcy Krzepczowa i okolic, aby wraz z metropolitą łódzkim – księdzem arcybiskupem Grzegorzem Rysiem – podziękować Bogu za dar tegorocznych zbiorów.

Od błogosławieństwa wieńca dożynkowego rozpoczęła się liturgia dziękczynna, która stała się ukoronowaniem tegorocznej pracy na roli – pracy, która trwa cały rok i nie kończy się wraz ze żniwami – zauważył we wprowadzeniu do liturgii ks. Adam Stańdo – proboszcz Krzepczowskiej parafii.

– Przychodzicie dziś do świątyni z plonami tego co zasialiście, co urodziła ziemia, dzięki waszej pracy. – mówił podczas homilii metropolita łódzki. – Z drugiej strony teraz też odbywa się siew. Tym, który sieje jest Pan Bóg. Pan Bóg sieje Słowo. Czeka, aż przyniesiecie owoce z tego siewu. Dziś przynieśliście owoce własnego siewu. Dożynki są bardzo dobrym momentem, żeby zapytać też o owoc siewu Boga w naszym życiu. – podkreślił hierarcha.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że – Słowo, które dziś Bóg w nas sieje nie jest prostym Słowem, choć przedstawia prawdy zasadnicze. Bóg z nas nigdy nie rezygnuje! Bóg jest tym niezmordowanym Siewcą. Bóg sieje w nas swoje Słowo, ale Bóg sieje także w nas swoje dary: wezwanie i miłość. Bóg ma cierpliwość większą niż wy. Wy musieliście poczekać na te plony. Bóg potrafi czekać. Bóg jest wyśmienitym Rolnikiem. On potrafi czekać, a Jego czekanie nigdy nie jest bierne, ale jest pełne miłości i miłosierdzia! – zauważył.

Zwracając się do uczestników liturgii metropolita łódzki powiedział – nawet jeśli macie w sobie takie poczucie, że Bóg w was siał całe lata, a Słowo padało w was na różną glebę: czasem na drogę, a czasem na skały – i tak patrząc po ludzku nic z tego nie ma – Pan widzi plon, który wzejdzie z tych waszych ziaren. Możecie być absolutnie pewni Jego wierności i miłosierdzia. – zakończył.

Po zakończeniu liturgii przed świątynią uczestnicy dożynek mogli skosztować  przygotowanych przez gospodarzy tegorocznych plonów ziemi.

Parafia św. Wojciecha w Krzepczowie erygowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego 8 sierpnia 1526 roku należy do dekanatu Bełchatowskiego. Świątynia wybudowana w stylu barokowym w latach 1720 – 1750. Konsekracja kościoła odbyła się 26 lipca 1903 roku przez biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.