Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Szkoła ma się prawo udać, jeśli ci co w niej pracują i się uczą, są otwarci na Prawdę! –  rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
14:59 | 02.09.2019 | Wyświetleń: 2897 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Szkoła ma prawo się udać nie wtedy, gdy ma najlepszych nauczycieli. Szkoła ma wszelkie prawo się udać, kiedy ci dla których jest szkoła – dzieci, młodzież ich rodzice – są otwarci na Prawdę. Na taką Prawdę która was zmienia, która was czyni nowymi ludźmi, która was czyni wolnymi ludźmi, widzącymi ludźmi. – mówił abp Ryś.

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020, która obyła się w Tomaszowie Mazowieckim, metropolita łódzki – arcybiskup Grzegorz Ryś dokonał poświęcenia Archidiecezjalnej Katolickiej Szkoły Podstawowej, która od dziś rozpoczyna swoją działalność na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w sanktuarium św. Antoniego z Padwy, której przewodniczył metropolita łódzki. Obecne były delegacje i poczty sztandarowe ze wszystkich szkół Tomaszowa Maz. i powiatu Tomaszowskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta i Powiatu oraz duchowni z tomaszowskich parafii.

W homilii łódzki pasterz zwracając się do uczniów i nauczycieli wskazał na to, że – słuchacze Jezusa dziwili się skąd u Niego taki talent? Skąd u Niego taka zdolność? To są słowa łaski! Czyli odkrywają w Jezusie nauczyciela, który jest nie tylko mądry, ale kiedy mówi to ciebie to dotyka, to ciebie to porusza! Masz doświadczenie tego – o co chodzi w łasce! Łaska jest doświadczeniem miłości. – podkreślił.

– Który z dyrektorów szkół nie chciałby mieć takiego nauczyciela i pewnie wszystkim by się wydawało, że jak będziecie mieli takiego nauczyciela, to wam się szkoła uda! A tym czasem… nie udało się! Najlepszy nauczyciel, super kompetentny, niesłychanie mądry i kochający tych, którzy go słuchają – przynoszący im łaskę – został wyrzucony za drzwi i o mało nie zabity! Dlaczego? Dlatego, bo możecie mieć potężny kłopot z przyjęciem tego! Bo najtrudniej przyjmują pouczenia Boże ci, którzy mają najwięcej do tego predyspozycji, którzy powinni być najlepszymi uczniami.  Im jest najtrudniej! Jak się okazuje, łatwiej słuchają Boga ci, którzy są od niego daleko! – zauważył arcybiskup.

Pod koniec liturgii łódzki pasterz dokonał poświecenia krzyży, które zostaną zawieszone w klasach szkolnych.

Pomysł powstania Archidiecezjalnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim zrodził się w 2016 roku z inicjatywy Kurii Archidiecezji Łódzkiej i Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Po odkupieniu przez łódzką kurię od Miasta budynku dawnego domu dziecka, rozpoczęły się – trwające przez kolejne lata – remonty i modernizacje budynków przystosowujące go do urzynku szkolnego. Ukoronowaniem czteroletnich działań jest dzisiejsze poświęcenie i oddanie do użytku nowego kompleksu szkolnego.

– Wybraliśmy tę szkołę, ponieważ bardzo cenimy sobie wartości chrześcijańskie. – tłumaczy Anna Jałtusińska. – Niezwykle ważny jest dla nas spokój oraz to, że szkoła ta będzie miała charakter bardzo kameralny. Oczekuję, że w tej szkole zostaną przekazane mojemu dziecku wartości religijne oraz atmosfera, która tu będzie, pomoże mojemu dziecku w lepszym rozwoju intelektualny. – podkreśla.

– Od samego  początku ta szkoła zrobiła na mnie ogromne wrażanie. – podkreśla Iwona Lechowska. – Widać – już teraz, choć dopiero rozpoczyna się rok szkolny – wielkie zaangażowanie księdza dyrektora, który robi wszystko, aby każde dziecko czuło się w tej szkole jak najlepiej. To dla mnie niezwykle ważne, aby moje dziecko dobrze i spokojnie wzrastało. – dodaje.

Spotkanie abp Rysia z dziećmi, rodzicami oraz gronem pedagogicznym w murach nowej szkoły rozpoczęło się od pobłogosławienia dzieci – bo jak stwierdził łódzki pasterz – szkoła to są przede wszystkim dzieci, szkoła to są ludzie. Skoro więc mamy się modlić za szkołę to oznacza, że mamy się modlić za was, za waszych rodziców, za nauczycieli. Tak wiec was trzeba skropić tą wodą święconą, a nie ściany! Ściany są OK, bo ci co to robili, znali się na tym! – zauważył. Następnie ksiądz arcybiskup przeszedł przez budynek szkolny i poświecił sale szkolne.

– Wyjątkowość naszej szkoły będzie polegała na tym, że religia i Pan Bóg nie będą tutaj tematami tabu. – zauważa ks. Przemysław Dominiak. – Każdy dzień będziemy rozpoczynali od wspólnej modlitwy na korytarzu szkolnym, a w każdej klasie będzie wisiał krzyż. – dodaje dyrektor.

Szkoły katolickie od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Często zdarza się, że uchodzą za elitarne, gdyż gromadzą najlepszą kadrę nauczycielską oraz wybitnie zdolnych uczniów. O tym, że szkoła katolicka ma nie tylko uczyć ale i wychowywać w wierze, a elitarność nie może oznaczać, że jest tylko dla wybranych mówił arcybiskup Ryś w wywiadzie udzielonym portalowi Archidiecezja Łódzka.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.