Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: w posłanie jest wpisane przebaczenie!
10:30 | 18.04.2020 | Wyświetleń: 964 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jezus posyła jedenastu, którzy wykazali się niewiarą i zatwardziałością serca. Tam misja jest im potrzebna. Ta misja będzie ich leczyć z niewiary i zatwardziałości serca. Ta misja będzie ich zmieniać. W posłanie jest wpisane przebaczenie! Dopiero wtedy sami doświadczmy przebaczenia i innym przebaczymy, kiedy w to przebaczenie jest wpisana wiara w to, że ten, który zawinił może coś sensowego zrobić. Jezus mówi przebaczam wam – tzn. posyłam was! – zauważył arcybiskup Grzegorz.

Podczas porannej Eucharystii – połączonej z Sakramentem Bierzmowania – celebrowanej w sobotę wielkanocną w kaplicy domu biskupiego metropolita łódzki mówił o spotkaniu uczniów ze Zmartwychwstałym.

– Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy, i co słyszeliśmy! – To pokazuje, że ta misja, do której nas Pan Jezus posyła nie jest tylko czymś zewnętrznym. To nie jest tylko nominacja kogoś do podjęcia takiej, czy innej funkcji. To nie tylko zewnętrzny mandat. Ta misja zmienia nas wewnętrznie tak, że nie jesteśmy w stanie inaczej postępować. Przeżywamy w sobie takie wewnętrzne zobowiązanie, poczucie obowiązku – apostołowie nie mogą tego w sobie zatrzymać, nie mogą się tym nie dzielić. – dodał kaznodzieja.

– Nie potrafimy nie mówić o Jezusie, jeśli jest On w naszym życiu Kimś niezwykle ważnym. Jeśli spotkasz w życiu ważnego człowieka, to chcesz o tym wszystkim opowiadać – spotkałem kogoś takiego. Słuchałem Go, widzianego Go, dotykałem Go! – podkreślił arcybiskup.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego – tj. 19 kwietnia – Msza św. o godz. 9:00 z kaplicy metropolity łódzkiego będzie transmitowana przez TVP3Łódź, telewizję TOYA oraz kanał YT Archidiecezji Łódzkiej. Gorąco zachęcamy do udziału we wspólnej modlitwie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.