Archidiecezja Łódzka
Jubileusz 5. rocznicy Święceń Kapłańskich
20:41 | 28.05.2020 | Wyświetleń: 1434 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Te drugie pięć lat kapłaństwa ma swoje pokusy, dlatego chciałem być tu z wami, by się z wami, i za was serdecznie pomodlić, bo wam jak najlepiej życzę na następne 5 lat kapłaństwa. My wszyscy bardzo was potrzebujemy nie na 5, ale na następne 55 lat. – mówił metropolita łódzki.

W czwartek 28 maja 2015 roku dziesięciu diakonów Archidiecezji Łódzkiej przyjęło z rąk arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – ówczesnego metropolity łódzkiego – święcenia kapłańskie. Dziś pięć lat później, w parafii pw. Najświętszej Eucharystii w Łodzi swój jubileusz kapłaństwa świętowało pięciu duchownych: ks. Adam Dolata, ks. Sylwester Markowiak, ks. Andrzej Michalak, ks. Mariusz Pielużek, ks. Paweł Sudowski.

zobacz także:TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ! – ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE 2015

Homilię do jubilatów wygłosił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który pytał kapłanów – kiedyście jakąś noc spędzili z Jezusem? Może w seminarium? Tam to na pewno! Może taką noc mieliście, ale nie ujedziecie na tamtej nocy. Potrzebujecie nowej i nowej, i nowej. To znaczy nie da się głosić wiary, i nie da się przeżyć życia wiary w oparciu o nawet najbardziej intensywne spotkanie z Jezusem, ale sprzed lat. – zauważył kaznodzieja.

– Kochani księża musicie być ludźmi modlitwy. Jeśli trzeba to modlitwy nocnej, takiej która jest spotkaniem z Jezusem który wam potrafi otworzyć oczy, gdy już nie wiedziecie, kiedy się boicie, kiedy was życie przerosło, kiedy nie wiecie czego się po nim spodziewać. Potrzebujecie Jezusa w spotkaniu aktualnym, żywym, teraz. On wam otworzy dalej drogę! – dodał arcybiskup.

Łódzki pasterz zaapelował do jubilatów – zadbajcie o jedność między sobą! Zadbajcie o jedność każdego z was, z całym naszym prezbiterium. Dbajcie o jedność z całym Kościołem. Budujcie jedność tam, gdzie posługujecie jako księża. Budujcie wspólnoty. Kiedy my jesteśmy co raz bardziej jedno, kiedy my jesteśmy wspólnotą, świat zaczyna wierzyć w to, że Bóg jest miłością! – zakończył arcybiskup.

Wśród wyświęconych pięć lat temu w łódzkiej katedrze znaleźli się także:
Ks. Przemysław Dominiak
Ks. Adam Gontarz
Ks. Patryk Madejczyk
Ks. Piotr Sudowski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.