Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do studentów: Bóg was dziś zaprasza z radością do tańca!
22:17 | 16.12.2018 | Wyświetleń: 1513 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Chcecie rozumieć, co dzieje się w Niedzielę Gaudete, to przymknijcie oczy i zobaczcie Boga, który was dzisiaj z radością zaprasza do tańca. Bóg chce z wami zatańczyć z radością. Bóg się cieszy! Pytanie jest: czy potraficie w Nim się cieszyć? – pytał studentów zebranych na rekolekcjach adwentowych w łódzkiej katedrze arcybiskup łódzki.

Co roku w trzecią Niedziele Adwentu – zwaną Niedzielą Gaudete – w łódzkiej bazylice archikatedralnej rozpoczynają się rekolekcje adwentowe dla studentów. W tym roku adwentowemu przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia przewodzi ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej metropolita łódzki zwrócił uwagę na to, że można grzeszyć smutkiem. Tu nie chodzi o samopoczucie. Nie chodzi o to, kto z was dziś jest uśmiechnięty po uszy, a komu z was dziś nie jest do śmiechu. Nie oto idzie. Chodzi o taki smutek, który się rozmija z radością Boga. Bóg się weseli, ale ta jego radość, mnie przynosi smutek. To nie jest kwestia samopoczucie, to jest kwestia miłości. W Bogu radość jest narzędziem miłości. – podkreślił łódzki pasterz.

– Cieszycie się zawsze w Panu, kiedy macie koło siebie kogoś, nad kim Bóg jest uśmiechnięty od ucha do ucha, bo tak mu się udał? Jest w was ta sama radość? – pytał arcybiskup. – Radujcie się zawsze w Panu! Jak jest w nas smutek z tego, że obok mnie jest jeden lepszy ode mnie, to jest smutek grzeszny! Jest to jeden z ośmiu grzechów głównych. Zobaczycie, że się okaże grzechem głównym, czyli takim, z którego rodzi się cała masa dziadostwa w naszym życiu. Zazdrość, morderstwo, wszystko… z jednego głupiego smutku. Smutek nie jest głupi, bo smutek może strasznie owocować w życiu człowieka! Wtedy, kiedy się smucę wbrew Bogu, który jest rozradowany nad pięknem swojego stworzenia! – zaznaczył.

Po zakończeniu liturgii arcybiskup Grzegorz wygłosił konferencje dla studentów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.