Archidiecezja Łódzka
„Tworzycie niezwykłą wspólnotę” | 25 lat zespołu „Deus Meus”
00:33 | 01.12.2019 | Wyświetleń: 990 | Autor: Antoni Zalewski

W sobotni wieczór, w przeddzień rozpoczynającego się Adwentu, w świątyni Najświętszego Imienia Jezus rozbrzmiewały dźwięki pieśni uwielbieniowych. Okazją do tak wyjątkowej modlitwy uwielbieniowej i dziękczynnej było 25 lecie istnienia zespołu „Deus Meus”.

Ten wieczór był także okazją do zbiórki pieniędzy  na rzecz budowy „Mostu do Nieba”- pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci, budowanego przez s. Michaelę Rak.

Na zakończenie koncertu głos zabrał Metropolita Łódzki, Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. „Najpiękniejsze w muzyce „Deus Meus” jest to, że widać za nią twarz Pana Boga. Dlatego ta muzyka jest taka piękna i dlatego chce się nam ją śpiewać, bo my widzimy w tej muzyce twarz Boga. Gdyby w niej nie było Jego twarzy to ona by nie była taka ładna. Widać twarz Boga, ale widać też twarze wielu ludzi. Jak dzisiaj z wami śpiewałem to myślałem o tych wszystkich ludziach z którymi modliłem się waszymi tekstami i waszą muzyką. To idzie w setki tysięcy. Tworzycie przez to niezwykła wspólnotę, której nawet nie znacie. Nie możecie być wszędzie tam gdzie ludzie śpiewają wasze modlitwy. Można powiedzieć, że straciliście władzę nad tym co śpiewacie. Rośnie ta wspólnota niesłychanie i to jest piękne”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

„Ten zespół przeżywał niedawno kryzys, ale Pan Bóg potwierdza nam rożnymi znakami, że powinniśmy trwać. Dlatego mamy dzisiejszego wieczoru niespodziankę: dwa nowe utwory. Dziś będzie ich premiera”- mówił Marcin Pospieszalski.

„Deus Meus” to zespół, którego początki sięgają 1994 roku. Jest to jeden z pierwszych profesjonalnych zespołów, który tworzy scenę muzyki chrześcijańskiej w Polsce. Od początku swojego istnienia współpracuje m.in. z Marcinem Pospieszalskim czy Mietkiem Szcześniakiem. Na swoim koncie zespół ma dziewięć płyt, w tym pięć z muzyką uwielbienia w tym kultowe już „Hej Jezu” czy „Mój Jezus”, „Chwała Barankowi”, „Jahwe” czy najnowsza, wydana w 2012 roku „Wniebowianki”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.