Autor: Julia Saganiak/Niedziela Łódzka
Wyświetleń: 1497
Abp Ryś: Drogi Boże nie są drogami naszymi | XXV Ogólnopolski Dzień Judaizmu
Udostępnij

W Poznaniu pod hasłem „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz, 55) odbył się XXV Ogólnopolski Dzień Judaizmu, w którym wziął udział metropolita łódzki.

Wydarzenie rozpoczęło się wspólną modlitwą chrześcijan i Żydów przy grobie rabina Akivy Egera poprowadzoną przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha oraz Przewodniczącego Poznańskiej Grupy Ekumenicznej ks. Marcina Kotasa. Otworzono także Izbę Pamięci rabina Akivy Egera. Istotnym punktem XXV Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu było nabożeństwo biblijne „Moje myśli nie są myślami waszymi” pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, podczas którego odbyło się uroczyste zapalenie Menory.

Podczas uroczystości abp Grzegorz Ryś, jako przedstawiciel wspólnoty chrześcijańskiej, powiedział komentarz, w którym podkreślał istotę miłosierdzia w relacjach międzyosobowych. Wskazał także na sytuacje, w których ludzie są zgorszeni miłosierdziem samego Boga. Na potwierdzenie tego przywołał Przypowieść o robotnikach w winnicy. - Jezus nas wzywa nie do doświadczenia sprawiedliwości i wypłaty, tylko wzywa nas do doświadczenia łaski. Kiedy wzywa nas do postawy miłości do nieprzyjaciela, to mówi: otwórz się na łaskę, a to ci się stanie - tłumaczył duchowny. Metropolita łódzki podkreślał, że ważne jest słuchanie słowa i wypełnianie go, gdyż wtedy Bóg uzdalnia nawet do najtrudniejszych rzeczy. Świadczą o tym również słowa Izajasza, który mówił, że żadne słowo wypowiedziane przez Boga, nie wraca do Niego bezowocnie.

- Drogi Boże nie są drogami naszymi, bo przede wszystkim są drogami łaski, potem naszego z tą łaską współdziałania. To słowo bardzo mocno zaprasza nas do głębokiej relacji z Bogiem, takiej relacji, która nas zmienia, a potem uzdalnia do tego, co się nam wydaje niemożliwe - zakończył abp Ryś.

Podczas XXV Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu wręczono nagrodę „Menory Dialogu” prof. Janowi Grosfeldowi. Laudację wygłosił abp Grzegorz Ryś.

Po raz pierwszy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce świętowano w 1998 r. w Warszawie. Od tego czasu centralne obchody odbywają się w największych polskich miastach. Ustanowiony przez Episkopat Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa i przypominać, że antysemityzm jest grzechem. Ma przybliżać nauczanie Kościoła po II Soborze Watykańskim na temat Żydów i ich religii.

 

Udostępnij