Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Prawdziwa wielkość człowieka jest dziełem Boga | Uroczystość Wniebowzięcia NMP
20:04 | 15.08.2019 | Wyświetleń: 1720 | Autor: Antoni Zalewski

„Prawdziwa wielkość człowieka jest dziełem Boga. Bóg przeznacza człowieka do czegoś więcej niż człowiek może osiągnąć swoimi własnymi siłami i że człowiek może osiągać więcej niż tylko tyle ile dała mu jego własna natura. Bóg chce dla niego więcej i jest gotów to więcej czynić w życiu człowieka”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, który sprawował Eucharystię w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w 99. rocznicę Cudu nad Wisłą oraz w przypadające tego dnia święto Wojska Polskiego.

Przed Mszą św. przedstawiciele władz złożyli kwiaty przed pomnikiem ofiar katastrofy w Smoleńsku.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, służb mundurowych, poczty sztandarowe i licznie zebrani wierni świeccy. W homilii skierowanej do wiernych Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podkreślał, że na Eucharystię przychodzimy pełni dziękczynienia. „Pragniemy dziękować Bogu za wszystko co czyni w dziejach, także najnowszych naszej Ojczyzny. Przychodzimy dziękować za wszystkie wielkie dzieła jakie się w niej dokonują. Przychodzimy także dziękować za wszystkich ludzi, którzy wywalczyli wolność dla naszego kraju. Za tych którzy potrafili jej obronić w roku 1920. Przychodzimy pełni dziękczynienia Bogu.”

Dalej Metropolita Łódzki zauważył, że kiedy chcemy dziękować Bogu, to Duch Św. zaprasza nas do dziękczynienia słowami Maryi, które wypowiedziała podczas nawiedzenia św. Elżbiety i Kościół nas zaprasza abyśmy się włączyli w ten niezwykły hymn „Magnificat”. „Nie jesteśmy zaproszeni tylko do tego, by powtórzyć jej słowa, ale do tego, żeby tak jak ona poddać się temu słowu Boga, które czyta nasze życie w takim poczuciu, że to słowo może się na nas wypełniać”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił zioła i kwiaty. Po Eucharystii na placu katedralnym odbyły się uroczystości państwowe. Swoje przemówienie do zebranych wygłosił Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.  Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się tradycyjna zmiana warty, apel pamięci, salwa honorowa i defilada kompanii honorowych oraz tradycyjne złożenie wieńców i kwiatów.

15 sierpnia to dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której to przypisywano cudowną opiekę nad polskim wojskiem podczas bitwy. Tego dnia obchodzimy również święto Wojska Polskiego, ustanowione właśnie na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zwanej również „Cudem nad Wisłą”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.