Archidiecezja Łódzka
Msza i otwarcie wystawy „I ciągle widzę ich twarze…”
18:10 | 20.08.2019 | Wyświetleń: 1370 | Autor: Centrum Dialogu im. M. Edelmana

25. sierpnia w łódzkiej archikatedrze otwarta zostanie wystawa pt. „I ciągle widzę ich twarze…” przygotowana przez Fundację Shalom według pomysłu łodzianki Gołdy Tencer. Od wielu lat ekspozycja podróżuje po świecie, ale sceneria i okazja będą wyjątkowe. Wernisaż będzie swoistym wprowadzeniem do tegorocznych obchodów 75. rocznicy likwidacji Litzmannstadt-Getto. Inaugurację poprzedzi Msza św. celebrowana w intencji ofiar getta w łódzkiej katedrze o godz. 12:30, której przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

Dokładnie 25 lat temu Gołda Tencer, założycielka Fundacji Shalom, obecnie Dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie, zaapelowała o nadsyłanie zdjęć Żydów polskich. Odzew przekroczył wszelkie oczekiwania Do teatru żydowskiego zaczęły przychodzić setki starych fotografii, zarówno z dużych, jak i małych miast i wsi, z Polski i z zagranicy. Opowiadały historię konkretnych osób, ale często postaci ze zdjęć pozostały anonimowe. Spośród ponad 9 tys. nadesłanych fotografii wybrano kilkaset, które złożyły się na wystawę „I ciągle widzę ich twarze…” Dzięki temu przedsięwzięciu udało się przywrócić pamięć o nieobecnych. Ekspozycja była prezentowana w blisko 60 muzeach w Polsce i zagranicą, m.in. w Los Angeles, Meksyku, Jerozolimie, St. Petersburgu, Hamburgu, Paryżu, Londynie, Madrycie, Wilnie, Buenos Aires, Lyonie i Toronto. Wszędzie odbierana była równie ciepło. Zdjęcia trafiły do albumu, który przywraca zapomniany świat i historię Żydów polskich. Wśród zdjęć prezentowanych na wystawie jest nadpalony portret trzech chłopców: Szymele, Szmulka i Szymszy Lewkowiczów. Przed wojną mieszkali w Łodzi przy ul. Zachodniej  66. Prawdopodobnie wszyscy zginęli w łódzkim getcie. Może tylko Szymszo uciekł na wschód, ale słuch o nim zaginął…

Wszyscy ciągle widzimy Ich twarze i ciągle słyszymy Ich głosy….

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.