Archidiecezja Łódzka
Szkoła Modlitwy #4 – Adwentowe Rekolekcje dla studentów z abp. Rysiem
22:31 | 19.12.2018 | Wyświetleń: 1448 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Możesz być nienaganny wobec prawa. Możesz przestrzegać wszystkich przepisów. Możesz praktykować wszystko to, co w twojej religii jest ważne. Możesz być na liturgii w świątyni i być… niewierzącym, bo wiara jest relacją, która jest zaufaniem Bogu. – tłumaczył metropolita łódzki.

O Zachariaszu i obietnicy potomstwa, którą Bóg złożył, i której nie odwołał pomimo niedowiarstwa mówił w czwartym – ostatnim – dniu rekolekcji dla studentów w łódzkiej katedrze ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Odnosząc się do sytuacji Zachariasza, który nie mógł mieć potomstwa łódzki pasterz powiedział:  – możesz postępować zgodnie z sumieniem. Możesz postępować zgodnie z tym, jak rozeznajesz wole Bożą, Pan Bóg to widzi i uznaje to w tobie, ale to w oczach ludzi staje się powodem oskarżenia ciebie. Twoja sprawiedliwości jest znana tylko Panu, to jest potężna próba kiedy jesteś przez ludzi napiętnowany, kiedy jesteś przez nich pohańbiony! Nie jest łatwo przeżyć całe życie z hańbą i być nienagannym. Zachariasz i Elżbieta to są bardzo piękni ludzie, ale w zestawieniu z nimi – może się nam wydawać, że jesteśmy malutcy. Zachariasza i Elżbietę Kościół czci ich jako świętych. – podkreślił.

–  Wiara polega na tym – mówił dalej kaznodzieja – że przyjmujesz to, co Bóg mówi na słowo. Wierzę Ci! Nie musisz mi niczego udowadniać! To jest wiara. Natomiast: daj znak, udowodni! Jest zaprzeczeniem wiary, to się już nie kończy, nie ma mocniejszego fragmentu ewangelii jak J.6.  (…) To jest dramat starego kapłana, który przeżył życie w wierności Bogu, i być może w najważniejszym momencie swojego życia doświadczył niewiary. To jest dla nas słowo, które nas mocno przegląda. – dodał arcybiskup.

Wskazał na to, że – wiara ma trzy wymiary. Wierzę, że Bóg istnieje. Wierzę Bogu, gdy do mnie przemawia. Wierzę ku Bogu, ku niebu – tzn. kiedy mówię wierzę ci, to jednocześnie ruszam w drogę, w Jego stronę. To zaufanie, które mam do Niego, uruchamia mnie. – zaznaczył metropolita łódzki.

Przed błogosławieństwem kończącym rekolekcje, studenci podziękowali swojemu pasterzowi za poświecony czas i za Słowo, którym przez ostatnie cztery wieczory ich ubogacał.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.