Archidiecezja Łódzka
Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w uczelniach teologicznych Łodzi
16:04 | 07.10.2020 | Wyświetleń: 869 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Mszą świętą celebrowaną 7 października w bazylice archikatedralnej zainaugurowano nowy rok akademicki 2020/2021 w łódzkich uczelniach teologicznych.  Eucharystii przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

W homilii łódzki pasterz mówił o modlitwie. „Modlitwa jest bardziej kwestią tego kim jesteś niż co mówisz. Modlitwa jest przede wszystkim sposobem bycia, a nie umiejętnością mówienia. Chodzi o to kim jesteś przed Bogiem, a nie o to, jak pięknie potrafisz do Niego mówić”- podkreślił Metropolita Łódzki.

Metropolita łódzki zwrócił uwagę na to, że najlepiej uczyć modlitwy, zapraszając ludzi do środka własnej modlitwy. „Nie ma innej szkoły modlitwy. To oznacza, że zapraszamy kogoś do środka tego, kim jestem przed Bogiem.”

Po zakończeniu liturgii w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyła się dalsza części uroczystości, którą rozpoczął śpiew Gaude Mater Polonia, po którym głos zabrał ks. dr Sławomir Sosnowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Zaprezentowano także sprawozdania z funkcjonowania łódzkich uczelni teologicznych w roku akademickim 2019/ 2020, a następnie najmłodsi studenci złożyli ślubowanie i odebrali indeksy.

Tegoroczny wykład inauguracyjny zatytułowany: „Kościół, który jest w Polsce: narodowy czy powszechny” zaprezentował ks. dr Przemysław Szewczyk.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.