Archidiecezja Łódzka
Spotkanie opłatkowe w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi
09:12 | 19.12.2018 | Wyświetleń: 1247 | Autor: ks. Paweł Kłys

W Centrum Służby Rodzinie w Łodzi odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym obok mieszkanek Domu Samotnej Matki i ich dzieci, sióstr Antonianek, wolontariuszy seniorów, uczestniczył metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz miasta, województwa oraz służb mundurowych.

Podczas spotkania dzieci, że świetlicy prowadzonej przy CSR zaprezentowały przygotowane przez siebie Jasełka, po których odczytano fragment Łukaszowej ewangelii o Narodzinach Zbawiciela.

Życzenia zebranym złożył metropolita łódzki, który powiedział między innymi: – życzę, byście mieli odwagę jak te dzieci pokazywać swoim życiem ewangelie, bo one nam tutaj pokazały kawałek ewangelii. Życzę wam takiej wiary, jaką miały te dzieci, że można przyjść do Jezusa będąc: policjantem, lekarzem, wójtem czy murarzem. To nie jest historia z bajki, ani marzenie dziecięce, ale kiedy stajemy się w życiu kimś z wyboru, to – to nic nie staje między nami, a Jezusem, ale przeciwnie do Niego przyprowadza. Na końcu chciałbym wam życzyć takiej wiary, jaką te dzieci nam pokazały, że nawet diabeł może zostać aniołem. – podkreśli łódzki pasterz.

Następnie łamiąc się opłatkiem uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.