Archidiecezja Łódzka
Stacja VIII – kościół św. Wojciecha
21:38 | 22.02.2018 | Wyświetleń: 3005 | Autor: Antoni Zalewski

„Dzisiaj w Kościele Stacyjnym jesteśmy bardzo blisko osoby św. Piotra. Przeżywamy w Kościele święto katedry św. Piotra. Ewangelia pokazuje nam dzisiaj Piotra, któremu Jezus obiecuje, że na jego wierze zbuduje Kościół(…) Czcimy w tym święcie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wybiera ludzi, aby na nich budować swój Kościół”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w parafii św. Wojciecha.

Na początku swojej homilii abp Ryś przypomniał, że dziś Kościołem Stacyjnym w Rzymie jest kościół św. Wawrzyńca. Metropolita Łódzki porównał kościół św. Wojciech, na którego wierze wyrósł Kościół w Polsce, do kościoła św. Wawrzyńca na wierze którego wyrósł Kościół w Rzymie. Św. Wawrzyniec był diakonem i był postawiony wśród najważniejszych warstw fundamentu Rzymskiego Kościoła.

„Tych trzech ludzi Pan Bóg stawia nam przed oczy także po to, abyśmy sami poczuli odpowiedzialność za Kościół. Ta wielka procesja stacyjna od kościoła do kościoła jest także po to (…) abyśmy poczuli się odpowiedzialni za ten Kościół. Żeby trochę poszerzyć swoje serce. Zobaczyć ten Kościół w różnych miejscach, poznać go, abyśmy mogli poczuć, że budujemy ten Kościół”- mówił dalej Ksiądz Arcybiskup.

„Dzisiejsza Ewangelia mówi, jakie musi mieć kwalifikacje człowiek, który jest dla Kościoła skałą, który jest fundamentem, na którym Kościół może być budowany(…) Ewangelia daje jedną odpowiedź: ten ktoś musi wiedzieć kim jest Jezus Chrystus. Musi znać odpowiedź tylko na to jedno pytanie: za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga. W takim razie ty jesteś Piotr i na tobie będę budował mój Kościół. Kościół można budować tylko na kimś, kto wie kim jest Jezus Chrystus”- dodał abp Ryś.

Dalej Metropolita Łódzki zaznaczył, że nie chodzi tu o odpowiedź teoretyczną. Nie chodzi o to czy jeszcze z katechezy pamiętamy kim jest Jezus Chrystus. Tu chodzi o odpowiedź, która dotyka bardzo głęboko ludzkiego życia. Trzeba zwrócić uwagę w jakich okolicznościach Jezus zadał to pytanie swoim uczniom. Zabrał ich do Cezarei Filipowej. W miejscu tym praktykowano wiele pogańskich kultów. Jezus zabrał ich do miejsca gdzie składano ofiary różnym bożkom i spytał ich: a kim ja jestem?

Również i w naszych czasach czcimy różne bożki: władze, piękno, seks, pieniądze, zemstę. „Wszystko w naszym życiu ważne. Kim jest Jezus Chrystus? Szymon odpowiada: Ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś tym, który mnie z tego wyrywa. Ty jesteś moim Zbawicielem. Ty mnie wyzwalasz z tych wszystkich kultów. Ty sprawiasz, że mogę być wolny. Wtedy Jezus mu mówi: Ty jesteś szczęśliwy, że to wiesz (…) Ja jestem ci dany po to, by cię wyrwać z niewoli pogaństwa, bałwochwalstwa, bożków. Błogosławiony jesteś, że masz te wiedzę w sobie. Mogę na tobie zbudować mój Kościół. Chrystus może budować swój Kościół na ludziach, którzy wiedzą kim On jest”- podkreślił abp Ryś.