Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: dziękuję dziś księżom za 35 lat waszej posługi
22:23 | 25.02.2019 | Wyświetleń: 2761 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Dziękuję dziś księżom za 35 lat waszej posługi! – mówił abp Grzegorz Ryś do tegorocznych kapłanów jubilatów. – Pełnicie wszyscy bardzo ważne funkcje w Kościele, bo w Kościele nie ma funkcji bardziej lub mniej ważnych, większych albo mniejszych. Ta wasza różnorodna posługa w Kościele jest bardzo cenna, a ja chciałbym, abyście to usłyszeli dziś ode mnie! Cenię sobie pracę każdego z was, niezależnie od tego jaką funkcję, jakie miejsce macie w Kościele. – zaznaczył metropolita łódzki.

25 lutego br. – w poniedziałek, w parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu celebrowana była Msza święta dziękczynna za 35 lat posługi księży, którzy w dniu 29 stycznia 1984 roku przyjęli święcenia  kapłańskie.

Słowa wprowadzenia do liturgii skierował ks. kan. Andrzej Chmielewski – proboszcz parafii i zarazem dziekan Zgierski, który zaznaczył, że – kapłani, którzy w 1984 roku zostali obdarowani łaską sakramentu kapłaństwa, przeżywają dziś wielką radość i mają ogromy zaszczyt, że 35. rocznicę święceń mogą przeżywać pod przewodnictwem swojego arcypasterza. Prosimy o słowo otuchy i pokrzepienia, bo kapłaństwo dzisiaj zdaje się dla wielu tracić na wartości. A my wiemy, że kapłan potrzebny jest silnym, aby nie osłabli, a słabi, by nabrali sił. Chorym, by ozdrowieli, a zdrowym, aby nie popadli w niemoc. – zauważył dziekan zgierski.

W homilii arcybiskup łódzki odwołując się do dzisiejszej ewangelii zwrócił się do kapłanów jubilatów i powiedział – nie chodzi o to, by w rocznicę święceń robić sobie rachunek sumienia i stawiać sobie pytanie: gdzie mi nie wyszło?  Nie chodzi o to, tym bardziej, że wielokrotnie jest tak, że Pan nie daje nam widzieć owoców naszej pracy. To nam nie jest potrzebne, by je widzieć i kontemplować ich skuteczność. Ale warunkiem naszej skuteczności w Kościele jest wiara, która nie jest zbiorem prawd, zakazów i nakazów, ale to osobista relacja z Jezusem. Tego uczą nas papieże!  Gdybyście mieli choćby tyle osobistej relacji ze Nim, tak niewiele jak niewielkie jest ziarnko gorczycy – to nic nie byłoby dla was niemożliwe! – podkreślił kaznodzieja.

– Na rocznicę świeceń, to dla was jest to bardzo ważne zdanie Jezusa, które jest zaproszeniem, aby być z Nim, choćby w takiej przestrzeni czasu, uwagi, myśli – jak ziarnko gorczycy – chociaż minimum. Minimum czasu na takie bezpośrednie bycie razem – twarzą w twarz, w byciu w ciszy, w adoracji w medytacji nad Słowem. Bez tego nic nie będzie! Natomiast ta komunia z Jezusem – ta bliskość z Jezusem – podpowie nam środki do działania! – mówił do jubilatów arcybiskup Grzegorz.

W styczniu 1984 roku Święcenia Kapłańskie w łódzkiej katedrze otrzymało 23 kapłanów z czego czterech Pan Bóg odwołał już do wieczności, natomiast w uroczystościach jubileuszowych wzięło udział osiemnastu duchownych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.