Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Jezus buduje Kościół, którym wy jesteście! – konsekracja świątyni w Ozorkowie
23:25 | 23.06.2019 | Wyświetleń: 2710 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jezus buduje Kościół, którym wy jesteście. To wy jesteście Bożą budowlą. Wy jesteście żywymi kamieniami w świątyni Boga. A jakie są te kamienie? – pytał arcybiskup Grzegorz Ryś.

W niedzielę 23 czerwca br. w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ozorkowie miała miejsce uroczystość dedykacji świątyni i ołtarza. Głównym konsekratorem był metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, a współkonsekratorami ks. Zenon Piechota – proboszcz parafii oraz ks. kan. Zbigniew Kaczmarkiewicz – dziekan Dekanatu Ozorkowskiego.

– Dziś w 27. rocznicę ustanowienia naszej parafii, mamy tę wielką radość zgromadzić się w tej pięknej świątyni, aby uczestniczyć w uroczystości jej konsekracji. – mówi ks. Zenon Pechota. – Przez te lata wiele udało się to dokonać, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie parafianie, którzy poprzez ofiarną i wytrwałą pracę, przyczynili się do wzniesienia i wyposażenia tej świątyni. – podkreślił ksiądz proboszcz.

W homilii – wygłoszonej do zgromadzonych na uroczystości – łódzki pasterz odwołując się do czytań mszalnych zwrócił się do obecnych w kościele wiernych – nie chodzi o to, byście umieli mówić, że Jezus jest Mesjaszem i do tego jeszcze ukrzyżowanym. Nie chodzi o to, żebyście o tym umieli powiedzieć, ale chodzi o to, żebyście potrafili wziąć swój krzyż codziennie i iść za Nim. Wtedy staniesz się człowiekiem wierzącym! – zaznaczył.

– Jeśli – poprzez swój Chrzest – ubrany jesteś w szatę, którą jest Jezus Chrystus, to każdy, kto patrzy na ciebie powinien widzieć Jezusa Chrystusa, bo masz Go na sobie! Wówczas pierwsze co widzisz, gdy się ze mną spotykasz, to widzisz Jezusa Chrystusa. Czy jesteśmy tak ubrani? To sprawił w nas chrzest? Co widzą ludzie, którzy nas widzą na ulicy, w pracy, w domu, na wakacjach? Co ludzie, którzy na nas patrzą, mogą powiedzieć o Jezusie Chrystusie? Cokolwiek mogą powiedzieć? Popatrz na niego i zobaczysz jak wyglądał Jezus. Ktoś się zgłasza do tej roli? – pytał arcybiskup.

Po zakończeniu homilii i wyznaniu wiary, zebrani odśpiewali litanię do wszystkich świętych, po której metropolita łódzki odmówił modlitwę konsekracyjną i olejem krzyżma namaścił ołtarz, a współkonsekratorzy także ściany kościoła. Następnie na ołtarzu zostało spalone kadzidło i okadzony ołtarz jak i cały kościół. Ostatnim elementem konsekracji, było zapalenie świec na ołtarzu i Zacheuszkach zawieszonych na ścianach świątyni, oraz zapalenie świateł. Tak zakończył się obrzęd konsekracji kościoła.

Po Komunii Świętej odśpiewano uroczyste Te Deum, dziękując Bogu za 30 lat istnienia parafii i dzisiejszą uroczystość. Ksiądz Zenon Piechota – proboszcz parafii, podziękował Bogu za dar powstania tej parafii i kościoła, pasterzowi Kościoła Łódzkiego za konsekrację, a wszystkim za obecność i wspólną modlitwę.

Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 1 sierpnia 1992 roku powołał do istnienia abp Władysław Ziółek. Trud organizacji duszpasterstwa i integracji nowo ustanowionej rodziny parafialnej spoczął na barkach księdza proboszcza Józefa Piaskowskiego. 4 maja 1995 roku przy ulicy Adamówek 4/6 wierni rozpoczęli budowę kościoła według projektu architektów Mirosława Rybaka i Marka Grymina oraz konstruktora inż. Janusz Freya. Kamień węgielny pod wznoszoną świątynię poświęcił Jan Paweł II w 1997 roku. 23 listopada 2002 roku abp. Władysław Ziółek poświęcił mury kościoła.

zobacz także: Parafia NMP Królowej Polski w Ozorkowie

Tak, w ciągu kilku lat w zabudowę zachodniej części miasta wpisał się nowoczesny kościół z czerwonej cegły. Nawę główną wzniesioną na planie kwadratu kryje dach z dachówką, opadający dwuspadowo po przekątnej. Ściany wewnętrzne zdobią malowidła przedstawiające historię zbawienia, a okna wielobarwne witraże. We wnęce prezbiterium, na ścianie ołtarzowej przedstawiona jest scena ukrzyżowania – rozpięty na krzyżu Chrystus i stojący u jego stup św. Jan i Maryja. Obok znajduje się tabernakulum . Ołtarze boczne poświęcone są Matce Bożej Częstochowskiej i Miłosierdziu Bożemu. Wyposażenie kościoła stanowią także stacje Drogi Krzyżowej, chrzcielnica i dzwon.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.