Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: na ile macierzyństwo Maryi przenosi się na relacje między nami we wspólnocie narodowej?
10:33 | 02.05.2020 | Wyświetleń: 628 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Dzisiejsza uroczystość Maryi Królowej Polski każe nam się pytać na ile macierzyństwo Maryi przenosi się na relacje między nami we wspólnocie narodowej? To jest bardzo poważne pytanie! Jakie są relacje na co dzień w naszym kraju – w Polsce? W jaki mierze te racje są kształtowane przez wiarę przeżywaną jako dziecięctwo wobec Boga, dziecięctwo w którym jakoś pośredniczy Maryja stając się matką w porządku łaski? – pytał arcybiskup Ryś.

W uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski – przeniesioną na dziś z niedzieli 3 maja – metropolita łódzki podczas porannej Mszy św. zawierzał macierzyństwu Maryi tych, którzy w tym czasie cierpią oraz wszystkie intencje naszej Ojczyzny.

Łódzki pasterz odwołując się – w swojej homilii – do  ewangelii opisującej testami z krzyża powiedział miedzy innymi –  św. Jan przyjmuje Maryję do siebie, w to wszystko, co uważał najbardziej za swoje. To znaczy, że Maryja stała się nieusuwalną częścią jego świata, jego życia. Co w konkrecie oznacza przyjąć Maryję do siebie? Przyjąć Maryję do siebie, to przyjąć Ją do swojego życia, do swoich emocji, do swojej codzienności. Po czym sam rozpoznaję, że Maryja stała się w moim życiu kimś bardzo ważnym, nie usuwalnym, że nie wyobrażam sobie życia bez Niej? Po czym to widać? – pytał łódzki pasterz.

W dalej części kazania arcybiskup Grzegorz pytał – czy Jezus Chrystus rodzi się w nas? Czy i na ile w nas się kształtuje? Na ile w nas dokonały się narodziny Jezusa? Ile jest Jezusa w każdym z nas? Jakie są relacje między nami w Kościele? Na ile w tych relacjach w Kościele widać Jezusa Chrystusa? Na ile każdy patrzący na nas z boku – na Kościół, który tworzymy -może z pełnym przekonaniem powiedzieć: to jest Ciało Chrystusa? – podkreślił  hierarcha.

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki zaprosił wszystkich do udziału w jutrzejszej porannej Mszy św. o godz. 9:30 transmitowanej z łódzkiej katedry przez TVP3Łódź, kanał YouTube Archidiecezja Łódzka oraz telewizję TOYA, w czasie której modlić się będzie w intencji Ojczyzny z racji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.