Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: jesteś powołany do miłości i do nauczania zachowywania praw Bożych – lektorat w Seminarium Redemptoris Mater
22:15 | 08.06.2020 | Wyświetleń: 1186 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Lektor musi być tym, który słucha, ale to, że słucha prowadzi go natychmiast do tego, żeby widział Słowo Wcielone w Jezusie Chrystusie, a w szczególności w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Żeby widział Słowo Wcielone i słyszał to, co widzisz! Jesteś powołany do miłości, nie do nauczania prawd Bożych, ale do nauczania i zachowywania praw Bożych, a to się zaczyna od umiejętności słuchania, które przechodzi w widzenie. – tłumaczył arcybiskup Grzegorz Ryś.

W łódzkiej katedrze dziś wieczorem odbyła się uroczysta Eucharystia połączona z obrzędem lektoratu jednego z kleryków Archidiecezjalnego Seminarium Redeptoris Mater, które od roku istnieje w Archidiecezji Łódzkiej. Jest to drugie Seminarium Drogi Neoketechumenalnej w Polsce.

W słowie pasterskim – wygłoszonym podczas liturgii – arcybiskup Grzegorz podkreślił, że – ten, który bierze jakoś na siebie chociaż cząstkę odpowiedzialności za przekaz Słowa Bożego w Kościele, bierze odpowiedzialność za to – nie jak nauczyć tego jak mówił Jezus, ale jak nauczyć życia tego Słowa. – zaznaczył.

Odwołując się do patronki dnia dzisiejszego – św. Jadwigi Królowej – łódzki pasterz zauważył – Jadwiga jest może być wzorem lektora najpierw przez to, że może być najpierw wzorem słuchacza. Ona jako wzór lektora mówi: słuchaj i patrz na krzyż. – dodał kaznodzieja.

Po homilii wezwany przez rektora Seminarium Redemptoris Mater kandydat do przyjęcia posługi podszedł do ołtarza, gdzie otrzymał księgę Pisma Świętego, oraz błogosławieństwo biskupa uprawniające go do czytania Słowa Bożego w gromadzeniu liturgicznym.

W liturgii katedralnej wzięli udział łódzkie wspólnoty neokatechumenalne wraz ze swoimi prezbiterami i katechistami oraz rodzina i najbliżsi nowego lektora.

Międzynarodowe Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater pod patronatem Najświętszej Maryi Panny Redemptoris Mater, Patrona Archidiecezji Łódzkiej św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, czterech Ewangelistów i świętego Anterosa papieża, męczennika zostało powołane do istnienia dekretem arcybiskupa łódzkiego Grzegorza Rysia w święto św. Mateusza ewangelisty tj. 21 września 2019 r. Na urząd rektora tegoż seminarium powołany został ks. Michał Jaworski. Aktualnie w łódzkim seminarium Redemptoris Mater studiuje 6 alumnów – trzech Polaków, dwóch Włochów i jeden Hiszpan.


zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.