Archidiecezja Łódzka
Rekolekcje Wielkopostne dla Łodzi z Abp. Rysiem | dzień 2
21:00 | 15.04.2019 | Wyświetleń: 1344 | Autor: Antoni Zalewski

Dziś drugi dzień Wielkopostnych Rekolekcji dla Łodzi z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. o godzinie 18:00 w Kościele OO. Jezuitów. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Łódzki.

„Na progu Wielkiego Tygodnia Ewangelia pokazuje nam taką bardzo piękną potrzebę Jezusa, aby znaleźć sobie przyjaznym dom. Wokół Jezusa narosło już tyle nienawiści, że naprawdę rozgląda się za jakimś miejsce gdzie przez chwilę może pobyć w pokoju i w pewności, że jest kochany. Tym domem jest dla niego dom przyjaciół Łazarza, Marii i Marty. Cała tradycja Kościoła mówi, że w Betanii Jezus zostawił na czas Wielkiego Tygodnia swoją Matkę. Jezus wiedział, że to jest dom w którym może zostawić Matkę na czas Jego odchodzenia. Liturgia nas wzywa abyśmy taki dom zaoferowali Jezusowi na ten czas Wielkiego Tygodnia. Dom przyjaciół”- mówił w swojej homilii Metropolita Łódzki.

Po Mszy Św. Ksiądz Arcybiskup wygłosił konferencję rekolekcyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.