Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: czemu służy dialog?
15:13 | 12.06.2019 | Wyświetleń: 905 | Autor: ks. Paweł Kłys

– W dialogu chodzi o to, by nie stracić człowieka! O to idzie bardziej, niż o to, by ustalić kto ma rację w sporze! – mówił abp Ryś do uczestników Kongresu „Komunikacja w Ochronie Zdrowia”.

Już po raz drugi Łodzi, w dniach 11-12 czerwca br. organizowany jest Kongres „Komunikacja w Ochronie Zdrowia”. Wydarzenie to adresowane jest do organizatorów aktywności związanych z budowaniem i zarządzaniem wartościowymi relacjami z pacjentami, otoczeniem biznesowym oraz wewnątrz organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia. Szczególnie do przedstawicieli jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, rzeczników prasowych, rzeczników praw pacjenta oraz osób zajmujących się promocją zdrowia w szpitalach, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – organizatorów kampanii profilaktycznych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji pacjentów oraz uczelni medycznych.

Wśród panelistów i prelegentów tegorocznego Kongresu znalazł się także metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Wystąpił on z referatem zatytułowanym: „Czemu służy dialog?”.

– Czy w dialogu rzeczywiście idzie o prawdę, i oto by w końcu dojść do faktu, który zaistniał? Czy dialog ma na celu dojście do tej prawdy? Czy w rozmowie chodzi o to, by udowodnić swoją wersję, czy może chodzi o to, bym lepiej zrozumiał drugą stronę, zwłaszcza, gdy rozmowa nie była taka oczywista? – pytał zebranych arcybiskup Ryś.

– Dialog jest doświadczeniem spotkania i w tym doświadczeniu spotkania więcej poświęca się czasu doświadczeniu, niż spotkaniu. – mówił metropolita łódzki cytując ks. prof. Józefa Tischnera. – Do–świadczenie – źródłem tego słowa jest świadectwo! Dialog nie jest sporem naukowym o ustalenie danego faktu, ale spotkaniem dwu świadectw – dzielę się swoim świadectwem – co ostatecznie jest świadectwem tego, co ta dana historia znaczy dla mnie. Schodzimy więc na poziom o wiele głębszy. Zatem w dialogu idzie o wymianę świadectw. Świadectwa inaczej się słucha. Gdy zaczynamy dawać świadectwo, to inaczej się tego słucha. Przy spotkaniu świadectw znika element sporu. Jak mam się kłócić z kimś, kto dzieli się tym, czego doświadczył.  – zauważył metropolita łódzki.

Organizatorem Kongresu, który odbywa się w Okręgowej izbie Lekarskiej w Łodzi jest Fundacja Misja Medyczna.