„Moc Boga jest mocą Miłości” | 95. PPŁ na Jasną Górę #2
10:00 | 22.08.2020 | Wyświetleń: 1078 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Mszą Św. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie rozpoczął się drugi dzień 95. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę. Eucharystii przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

W swojej homilii Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na to, że dzisiejsze słowo opisuje i pokazuje sens pielgrzymowania. „Słowo mówi nam, że dzisiejsze pielgrzymowanie będzie dniem zwiastowania. Bóg ma wielki pragnienie do każdego z nas przyjść ze swoim słowem. Bóg liczy na spotkanie. W tym zwiastowaniu należy odkryć objawienie Boga zawarte w imieniu posłańca. Najczęściej zwiastunem Boga najczęściej jest anioł Gabriel. Gabriel oznacza mocny. Bóg nie jest tylko mądry, wszechwiedzący, ale jest też mocny i potrafi działać. Bóg chce też nas zaprosić do działania, do przemiany, do nawrócenia.”- mówił dalej Ksiądz Arcybiskup.

Dalej Abp Ryś pytał gdzie poznajemy, że Bóg jest mocny. „Myślę, że odpowiedź jest tylko jedna: Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie najlepiej jest objawiona na krzyżu. Moc Boga jest mocą Miłości. Bóg nie jest mocny dla siebie samego i dlatego objawia się radykalnie na krzyżu”- wyjaśniał dalej Ksiądz Arcybiskup.

Po Mszy Św. pątnicy wyruszyli na pielgrzymi szlak rozpoczynając swoją wędrówkę od śpiewu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Dzisiejsze pielgrzymowanie zakończy się nabożeństwem w Łękawie po którym autokarami pielgrzymi powrócą do Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.