Ostatnia w tym roku Sesja IV synodu Archidiecezji Łódzkiej
12:00 | 15.12.2018 | Wyświetleń: 1715 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyła się ostatnia plenarna sesja pierwszego etapu IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, który poświęcony jest młodzieży. Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy: „Oto ja, poślij mnie” – który zaprezentował ks. Paweł Bogusz oraz „Będziecie moimi świadkami, aż po krańce świata” – o którym mówił ks. Przemysław Góra. Tematy wcześniej opracowane przez grupy i koła synodalne, zostały podsumowane i zaprezentowane przez prelegentów.

Rozpoczynając grudniowe spotkanie synodalne głos zabrał ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który podał do wiadomości, że po dzisiejszej – ostatniej sesji synodalnej w tym roku – zostanie opracowany dokument końcowy pierwszej części Synodu, a jego prezentacja przewidziana jest na 2 marca przyszłego roku. Zaś posiedzenie Synodalne zatwierdzające dokument będzie miało miejsce 26 marca 2019 roku. Metropolita łódzki podał również terminy posiedzeń synodalnych drugiego roku IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, który będzie poświęcony rodzinie.

W pierwszym przedłożeniu, które dotyczyło tematyki powołaniowej ks. Paweł Bogusz – diecezjalny duszpasterz powołaniowy oraz duszpasterz młodzieży zauważył, że – z nadesłanych opracowań kół synodalnych można zaobserwować, iż młodzież ma zróżnicowane spojrzenie na temat powołania. Jeśli chodzi o spojrzenie młodzieży szkolnej, to widać, że oni o powołaniu wcale jeszcze nie myślą. To nie jest temat, którym by się interesowali. Jak już się gdzieś pojawiało to pytanie: czy z kimś na ten temat rozmawiają, to w odpowiedzi najczęściej pojawiała się rodzina, przyjaciel – no i to może zaboleć osoby duchowne – że tylko kilku młodych powiedziało, że o temacie powołania porozmawiałoby z osobami duchownymi. Gdy zaś młodzi zostali zapytani o pomoc w rozeznaniu powołania, to odpowiedzi ich nie były twórcze, ale odtwórcze powołując się na Eucharystię, sakrament pokuty itp. – podkreślił prelegent.

– Na uwagę zasługuje odpowiedź młodych, którzy stwierdzili, że gdyby dziś usłyszeli wołanie Jezusa pójdź za mną – to odpowiedź ich była by negatywna – gdyż jak twierdzą, nie są jeszcze na to gotowi, a wejście na drogę powołania jest bardzo trudne. – dodał. -Przeglądając ankiety zaobserwowałem, że młodzi podchodzą także bardzo radykalnie do ślubów zakonnych i obietnic złożonych w kapłaństwie – jeśli ślubowałeś coś Bogu, to już nie powinieneś mieć żadnych wątpliwości, nawet jeśli przyjdą kryzysy. Kapłaństwo – co jest bardzo smutne – młodzież traktuje jak zwód, który wykonuje się w Kościele. – zaznaczył ks. Bogusz.

Wśród wniosków pastoralnych zaprezentowanych przez diecezjalnego duszpasterz powołań należy podkreślić, że jako duchowieństwo i prowadzone przez nie duszpasterstwo jest bardzo daleko od młodych i od ich potrzeb. – Młodzi ceniąc swoją wolność, ale są w stanie przyjąć pomoc, prowadzenie i towarzyszenie Kościoła, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy im czegoś Kościół nie będzie nakazywał. W młodych jest też obecny lęk przed podejmowaniem ważnych i wiążących decyzji życiowych, których skutki młodzi będą mogli odczuwać w przyszłości. – zakończył.

Diecezjalny duszpasterz akademicki – ks. Przemysław Góra, który podsumowywał temat  „Będziecie moimi świadkami, aż po krańce świata” wskazał na to, że – młodzi zwracają dziś uwagę na ogromną rolę duchownego w zachęcaniu wiernych do rozpalania życia miłością do niedzielnej Mszy Świętej. Dostrzegają oni to, że Kościół zachęca do zakładania stowarzyszeń na rzecz walki z ubóstwem, opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi. – podkreślił.

– Hipokryzja, brak autentyczności, wykonywanie praktyk religijnych na pokaz, obmowa i plotki przez osoby uczestniczące we Mszy, żartowanie sobie z ludzi przez księży np. w towarzystwie, gdzie są różni ludzie o różnym światopoglądzie, brak przeniesienia wiary na życie, podziały, egoizm, wybujałe emocje, zgorszenie, nawracanie na siłę, dewocja, zmiękczanie zasad moralnych, brak stanowczości i konsekwencji w opowiadaniu się za dobrem moralnym (aborcja, eutanazja, pornografia, związki homoseksualne, gender, czarne protesty), brak otwarcia na dialog i słuchanie. To tylko niektóre podane w ankietach przyczyny związane z antyświadectwem dawanym młodym przez starszych a nawet duchownych dodał duszpasterz studentów. – Jeśli ktoś w pracy wie, że jestem chrześcijanką, katoliczką, a doświadcza ode mnie samych nieprzyjemności widzi jak obgaduję, oczerniam, kłamię a na głos przyznaję się do wiary, to ewidentnie staję się od razu powodem odrzucenia i niechęci do takiego chrześcijaństwa. Antyświadectwem jest, kiedy katecheta jest słabo przygotowany do prowadzenia katechezy, niechlujność w sprawowaniu liturgii przez księdza, obojętność na pomoc charytatywną, ksiądz, który ciągle biega do mediów i chce się pokazać udając, że wszystko wie, politykowanie, negowanie innych religii.- zauważył.

Mówiąc o wnioskach pastoralnych ks. Góra wskazał na – olbrzymi potencjał jaki jest obecny dziś w sieci, i że dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych w katechezie, w przepowiadaniu Ewangelii, przygotowaniu do sakramentów można współczesnemu młodemu człowiekowi przekazywać prawdy wiary. Ważnym jest – dodał prelegent – aby podkreślić w przepowiadaniu duchownych wagę wspólnego spędzania czasu, nawiedzania cmentarza, modlitwy przed posiłkiem, wyjazdów rodzinnych, by poznawać kulturę i tradycje chrześcijańskie poprzez nawiedzanie miejsc świętych. – zaznaczył.

Podsumowując obrady metropolita łódzki powiedział – odpowiedzi dzisiejsze, które otrzymaliśmy stawiają nas przed potężną pracą. Nie wiem jak wy, ale ja jestem przerażony tym co usłyszałem. Jestem przerażony ale nie dlatego, że niewielka grupa młodych zastanawia się nad tym, czy wybrać życie w całości poświęcone Panu Bogu czy nie.– mówił w pierwszych słowach łódzki pasterz.

Arcybiskup łódzki zwrócił uwagę w swojej wypowiedzi na to, że wielu ludzi młodych zadaje sobie wciąż pytanie po co żyję? Nawiązując do papieża Franciszka wskazał, że trzeba dziś młodym wskazać zupełnie na inne pytanie – dla kogo żyję? – To co proponuje papież, to jest czytanie powołania w perspektywie miłości. Nie da się czytać powołania bez przerwy – gapiąc się w siebie! Chrześcijaństwo zna tylko jedno powołanie, powołanie do miłości, zaś wszystko inne jest formą tego pierwotnego powołania do miłości. Można powiedzieć z całą pewnością, że gdy brakuje tego pierwotnego odkrycia, to powołania szczegółowe mogą przybierać formy dość patologiczne. – zauważył abp Ryś.

Dopołudniowe spotkanie synodalne zakończyła Eucharystia celebrowana w kaplicy seminaryjnej p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza, której przewodniczy ksiądz biskup Ireneusz Pękalski.

zobacz także: Msza święta za uczestników Synodu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.