Archidiecezja Łódzka
„Admirabile Signum” | Rekolekcje adwentowe dla Łodzi #3
23:15 | 23.12.2019 | Wyświetleń: 947 | Autor: ks. Paweł Kłys

Trzeci i ostatni dzień rekolekcji adwentowych dla Łodzi, które w tym roku nawiązują do Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Admirabile Signum” podzielony został na dwie części. W pierwszej można było wysłuchać konferencji metropolity łódzkiego, a w drugiej podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia świąteczne.

W konferencji odwołując się do tekstu Papieża Franciszka arcybiskup Ryś powiedział między innymi: najważniejszym wezwaniem tego papieskiego listu jest to, że jak jeszcze nie zrobiliście ze swoimi dziećmi i wnukami szopki w domu, to koniecznie jutro to zróbcie! O to prosi papież! Cały ten list jest po to, by pokazać ile od tego zależy! To jest ten istotny poziom przekazu wiary. Poziom, który znajduje się w naszych domach, rodzinach. To dotyczy każdego z nas, nawet jeśli nie masz swoich dzieci czy wnuków, ale jest wujkiem, ciotką, kimkolwiek. To jest poziom życia rodzinnego, domowego. Franciszek twierdzi, że ewangelizacja dokonana przez świętego Franciszka, była skuteczna właśnie dlatego, że weszła domów, do przekazu rodzinnego. Ona odbywa się na poziomie prostych czynności, takich, które każdy z nas od dziecka pamięta. – zauważył łódzki pasterz.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.