Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do chorych: w swojej chorobie dotknij się Jezusa!
15:17 | 11.02.2019 | Wyświetleń: 1762 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Ewangelia mówi nam jak ważne jest, by w czasie choroby dotknąć się Jezusa. Dotknąć się, czyli zniweczyć ten dystans, który narasta, bo pokusa, moja podejrzliwość wobec Pana Boga, ustawia mnie na dystans, a ewangelia mówi nam o tym, by w swojej chorobie dotknąć się Jezusa. – tłumaczył arcybiskup Grzegorz.

W liturgiczne wspomince N.M.P. z Lourdes – 11 lutego – Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego, z tej racji metropolita łódzki przewodniczył Mszy świętej celebrowanej w jedynym w Polsce sanktuarium szpitalnym p.w. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, które mieści się w szpitalu oo. Bonifratrów w Łodzi.

– Gdy człowiek zaczyna chorować, to rodzą się nim rozmaite pytania i one bardzo często dotyczą tego: kim jest Bóg? Dlaczego jest tak? Skąd się bierze cierpienie? Skąd się bierze cierpienie ludzi niewinnych? To jest moment, kiedy jesteśmy na różny sposób kuszeni! – mówił w homilii łódzki pasterz.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że –  w ewangelii jest wiele sytuacji, w których jest chory, który nie może przyjść, nie ma siły w mięśniach, dlatego muszą go przynieść do Jezusa. Czasem jest też tak, że my sami nie mamy ochoty na to spotkanie z Jezusem, ale na szczęście obok nas są bracia, którzy chcą przynieść chorego do Jezusa. Chcą skrócić dystans, umożliwić spotkanie z Nim w przekonaniu, że to coś zmieni. To jest bardzo ważne, żeby człowiek w sytuacji choroby, w sytuacji cierpienia był blisko Jezusa, możliwie jak najbliżej. Tak blisko, jak wyraża to ten moment dotyku – dotknięcie. Potrzeba takiego spotkania, żeby dotykać Jezusa, żeby On mógł mnie dotknąć.- podkreślił arcybiskup.

Przypomniał, że – Pan Bóg działa przez najprostsze gesty, najprostsze działania jak szklanka wody podana komuś, kto jest w łóżku, podanie ręki, 10 minut spędzone przy chorym. To są rzeczy, które niosą ze sobą niesłychaną moc Boga. Bóg działa przez małe rzeczy przez frędzelki! – zauważył.

Kończąc homilię podziękował oo. Bonifratrom i wszystkim tworzącym wspólnotę szpitala za ich zaangażowanie i posługę. – Dziękuję za to, co tu się dzieje na co dzień, a nie od święta, bo to, co tu się dzieje jest prawdziwą ewangelią. Dziękuję braciom, lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom. Dziękuję za wszystko i za tą dzisiejszą Eucharystię także! – zakończył.

Przed błogosławieństwem ksiądz arcybiskup pobłogosławił różaniec wykonany ze złota, który przez pośrednictwo arcybiskupa został ofiarowany jako wotum Matce Bożej Uzdrowienia Chorych. Różaniec wykonany został ze złotych obrączek, pierścionków i łańcuszków kobiet, które codziennie w kaplicy sanktuarium szpitalnego modlą się za pracujących w szpitalu oraz przebywających w nim chorych.

Po liturgii metropolita łódzki udał się na oddziały szpitalne, gdzie spotkał się z chorymi, udzielił im sakramentu Namaszczenia Chorych oraz Sakramentu Pokuty.

Światowy Dzień Chorego obchodzony w tym roku po raz 27. został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku tj. w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża Polaka. Święto obchodzone jest w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, a jego celem jest zwrócenie uwagi na chorych i cierpiących na całym świecie oraz modlitwa w ich intencji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.