Archidiecezja Łódzka
17 mężczyzn rozpoczęło przygotowania do Diakonatu Stałego w Archidiecezji Łódzkiej
19:10 | 04.05.2019 | Wyświetleń: 5533 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dokładnie dziś wchodzi w życie dekret księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia o ustanowieniu Ośrodka Formacji Diakonów Stałych. – Działalność formacyjna Ośrodka rozpocznie się z dniem, w którym Kościół czyta opis ustanowienia pierwszych diakonów, to jest w drugą sobotę okresu Wielkanocnego przypadającą w tym roku 4 maja. – czytamy w dekrecie biskupim.

zobacz także: Dekret o ustanowieniu Diakonatu Stałego w Archidiecezji Łódzkiej

W samo południe w diecezjalnym ośrodku rekolekcyjnym w Porszewicach k. Łodzi z kandydatami na diakonów oraz ich proboszczami spotkał się metropolita łódzki. Celebrował dla nich Mszę św. w kaplicy ośrodka, a następnie osobiście rozmawiał z każdym z kandydatów do diakonatu stałego.

–  Diakon Stały w Kościele nie jest żadnym zagrożeniem dla prezbitera. On jest symfonią w Kościele. – mówił w homilii abp Grzegorz Ryś.  – Wasza  posługa Słowu będzie przechodziła przez takie obszary, przez które księża nie chodzą. Może nie dlatego, żeby nie chcieli, tylko ich absolutnym obowiązkiem jest – jeśli chcą posłużyć Słowu – osobista modlitwa. Wasza obecność w Kościele – będzie nas korygować, będzie nas trochę stawiać do pionu. To znaczy: księża – daj Boże – będziemy rozumieć, że nie aktywność, aktywność, aktywności, ale medytacja i przepowiadanie!  – tłumaczył arcybiskup łódzki.

Zainaugurowany dziś okres aspirantury – który będzie trwał do września – rozpoczyna 17 mężczyzn z terenu Archidiecezji Łódzkiej, których prośby przedstawione metropolicie łódzkiemu zostały pozytywnie rozpatrzone.  – Rozpoczynamy dziś etap taki jeszcze bardzo wstępny. Nazwaliśmy go czasem propedeutycznym, po którym będzie miał miejsce obrzęd ad missio lub jak go nazywamy obrzęd kandydatury, który rozpoczyna bezpośrednie przygotowanie do święceń i otworzy 3-letni okres formacji bezpośredniej do przyjęcia Diakonatu. –  podkreśla abp Ryś.

Z każdym z kandydatów chcących przyjąć w przyszłości święcenia diakonatu, swoje wielkie nadzieje wiążą księża proboszczowie, którzy wraz z nimi przyjechali dziś do ośrodka rekolekcyjnego w Porszewicach.

– Kandydat na diakona z mojej parafii, sam poczuł takie wołanie Pana Boga, a ja postrzegam go jako tego, który bardzo mocno angażuje się w życie liturgiczne parafii. – zauważa ks. Roman Kurzdym – proboszcz parafii p.w. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Mileszkach.  – On przezywa liturgię, a jako ojciec rodziny bardzo mocno troszczy się o to, by Pan Bóg w jego rodzinie istniał i nie zamyka się, ale wychodzi do wspólnoty parafialnej. Bardzo liczę na jego pomoc w parafii, oraz na rzecz osób, które muszą pozostać w domu i nie mogą dotrzeć do świątyni. – dodaje ks. Kurzdym.

– Nasza parafia jest bardzo duża, powołań kapłańskich jest coraz mniej, a obowiązków nie ubywa, zaś posługa wśród naszych wiernych i ich oczekiwania, są coraz większe. – mówi ks. Ryszard Stanek – kustosz Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach.  – W parafii mamy nadzwyczajnych szafarzy, ale  spośród nich jeden pan wyraził gotowość do podjęcia się takiej formacji. Mamy nadzieję, że przez to, że jest już wprowadzony w życie parafii, przez tą posługę, która będzie diakonatem stałym, będzie to robił jeszcze gorliwiej i jeszcze piękniej. –  zaznacza pabianicki proboszcz.

Sami kandydaci do diakonatu stałego, którzy dziś rozpoczęli okres przygotowania – jak zauważył metropolita łódzki – okres propedeutyczny, nie kryją radości, ale i obaw związanych z tym ponad trzyletnim przygotowaniem oraz samą posługą diakońską.

– Uważam, że diakona stały jest to ogromna szansa, żeby uświęcić siebie, swoją małżonkę, a także rodzinę. – mówi Sebastian Piątkowski – polonista z Łodzi.  – Postrzegam to właśnie jako takie zaproszenie do jeszcze głębszego współpracowania z Panem Bogiem, do otwarcia się na to, co On proponuje. Dziś nie potrafię powiedzieć czy sprostam tym wymaganiom, ale ufam, że Pan Bóg i Kościół pomogą mi rozeznać, czy jest to ta droga dla mnie i dla mojego małżeństwa. – dodaje.

– Poprzez przyjęcie diakonatu pragnę jeszcze lepiej, jeszcze pełniej służyć Kościołowi i wypleniać te posługi, które do tej pory pełnię. – mówi Paweł Pietrala. – Chcę realizować się bardziej jako osoba, która może służyć w dziele pomocy innym – szczególnie w Caritas, bo mam już to doświadczenie jako katecheta z różnych szkół w jakich obecnie pracuję. – dodaje nauczyciel.

zobacz także: Regulamin naboru i formacji diakonów stałych Ośrodek Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Łódzkiej

Jak informuje ks. dr Zbigniew Tracz – kanclerz łódzkiej kurii i dyrektor powstałego dziś Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Łódzkiej –  po obrzędzie kandydatury, rozpocznie się trzyletnie przygotowanie teologiczno – pastoralne dla kandydatów do diakonatu stałego, które zakładać będzie regularne studia teologiczne. Będzie to czas rozpoznawania kandydatów, weryfikowania ich powołania, badania opinii o nich i ich zdatności do przyjęcia święceń. – podkreśla kanclerz.

Pierwszych święceń Diakonów Stałych w Archidiecezji Łódzkiej można się spodziewać w 2023 roku.

zobacz także: Abp Ryś o diakonacie stałym w Archidiecezji Łódzkiej – wywiad 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.