Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: święty Józef był przełożonym wcielonego Boga, a Jezus w tym posłuszeństwie umiał wzrastać!
11:41 | 19.03.2020 | Wyświetleń: 878 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Życzę wszystkim, by praca nigdy nie byłą miejscem, gdzie się ucieka od domu. Oby dom był przestrzenią tak twórczą, jak twórczą jest przestrzeń pracy. Największą twórczością w życiu człowieka jest wychowanie drugiego, wychowanie potomstwa. – mówił abp Grzegorz.

19 marca, to w kalendarzu liturgicznym uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Dla Archidiecezji Łódzkiej to jeszcze jeden tytuł do świętowania, ponieważ św. Józef jest też patronem Kościoła Łódzkiego. Do tego patronatu nawiązał w swojej homilii ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który przewodniczył porannej Mszy świętej transmitowanej z kaplicy prywatnej domu biskupów łódzkich.

– Kiedy pierwszy biskup łódzki – Wincenty Tymieniecki – wybierał świętego Józefa na patrona nowo powstałej diecezji to myślę, że czynił to dla tego powodu, że ta diecezja była diecezją robotników. Tak jak Łódź wybuchła z przemysłu włókienniczego, tak ta diecezja wyrosła z ludzi pracy. Tak więc patronat Józefa wydaje się być najlepszym z możliwych. Józef wiele nas może nauczyć jeżeli chodzi o ludzką pracę! – zaznaczył łódzki pasterz.

Odwołując się do Łukaszowej ewangelii opowiadającej o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni ksiądz arcybiskup zauważył, że – ta ewangelia pokazuje podwójną harmonię, nie tylko pomiędzy pracą, a domem, ale również pomiędzy świątynią, a domem. Ci, którzy wędrują co roku do świątyni, oni potrafią ze swojego domu uczynić świątynię. Świątynię w której ich syn wzrasta w łasce u Boga i u ludzi. – dodał kaznodzieja.

– Wymagamy nieraz od ludzi posłuszeństwa. Mnie ludzie przyrzekają posłuszeństwo. Dwa razy do roku kilku mężczyzn klęka przede mną i składa przyrzeczenie posłuszeństwa zobaczcie co to znaczy? Ta relacja ma polegać na tym, że oni w tym posłuszeństwie mają wzrastać. Ale to się tak wcale nie musi dziać! Może być tak, że ja w taki sposób wymagam posłuszeństwa, że inny wcale w tym nie rośnie, tylko jest przetrącony i ograniczony. Trzeba nam podziwiać Józefa, bo jest przełożonym kogoś, kto jest większy od niego. On był przełożonym wcielonego Boga, a Jezus w tym posłuszeństwie umiał wzrastać. – tłumaczył celebrans.

Archidiecezja Łódzka jest jedną z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim. Ustanowiona diecezją 10 grudnia 1920 przez papieża Benedykta XV, archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej przez Jana Pawła II 25 marca 1992 bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”. Jan Paweł II 24 lutego 2004 ustanowił metropolię łódzką, w skład której wchodzi archidiecezja łódzka i diecezja łowicka

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.