Archidiecezja Łódzka
Autorytet – panel dla liderów Kursu Alpha
21:25 | 23.11.2018 | Wyświetleń: 951 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już jutro pod hasłem: „Ewangelizacja Kultury” w łódzkiej hali EXPO rozpocznie się Ogólnopolska Konferencja Alpha. Będzie to spotkanie środowiska zaangażowanego w działalność ewangelizacyjną poprzez kursy Alpha. Sama inicjatywa powstała 40 lat temu w parafii św. Trójcy w Londynie jako narzędzie służące ochrzczonym, którzy chcieliby odnowić swoją naturalną więź z Kościołem.

W przeddzień konferencji tj. w piątek 23 listopada w auli Wyższego Seminarium Duchownego odbyła się prekonferencja, która zgromadziła liderów Alphy z całej Polski. Wśród wielu wystąpień miał miejsce także panel, którego gośćmi byli: arcybiskup Grzegorz Ryś – przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Antoni Topolski – dyrektor krajowego biura Alpha  oraz pastor Piotr Gąsiorowski z Instytutu Przywództwa z Krakowa.

– Tematem dzisiejszego panelu skierowanego dla liderów był „AUTORYTET”. – tłumaczy Elżbieta Dudek z krajowego biura Alpha. – Chcieliśmy się spotkać z tymi, którzy mają wpływ, i którzy prowadzą Alpha oraz z tymi, którzy oddziałują na innych – prowadza innych i powiedzieć im o wadze i znaczeniu autorytetu w życiu. – dodaje jedna z organizatorek spotkania.

– Ja chciałbym powiedzieć o dwóch osobach, które są autorytetami w swoim życiu. – mówił abp Ryś. Pierwszym z nich był mój mistrz – ks. prof. Jan Kracik, który nauczył mnie wszystkiego w dziedzinie naukowej. Poprzez to, że stawiał pytania, potrafił wszystko przez nie powiedzieć, a jednocześnie zburzyć obraz wcześniej przeze mnie zbudowany. Drugim moim autorytetem był – kontynuował metropolita łódzki – ks. Alan Fudge z Londynu w którego  parafii mieszkałem, kiedy wyjechałem do Wielkiej Brytanii uczyć się języka. Tak jak on przepowiadał Słowo Boże, jak sprawował sakramenty święte i liturgię – to dla mnie było wielkim wzorem. – podkreślił panelista.

– Ja mam wiele autorytetów – to są osoby, które są jakby przy okazji. Może nikt im nie stawia pomników, ale one odegrały w moim życiu bardzo ważną rolę i są dla mnie ważne. – tłumaczył pastor Piotr Gąsiorowski. W czasie panelu pastor podzielił się także swoim doświadczeniem utraty osoby sobie najbliższej – swojej małżonki – oraz opowiedział o czasie, kiedy to kłócił się z Panem Bogiem i po 3 latach wybaczył Mu.

Wieczorny panel zakończyła wspólna modlitwa. W dzisiejszej prekoneferncji wzięło udział blisko 140 liderów prowadzących Kursy Alpha z całej Polski.