Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: problemem Kościoła jest nierozpoznanie momentu nawiedzenia Pana
09:50 | 19.11.2020 | Wyświetleń: 400 | Autor: Julia Saganiak

O Jezusie bezradnym wobec Świętego Miasta, o Jezusie, który nie rozpoznaje Jerozolimy, o Chrystusie będącym Mocarzem Maleńkości, który nie jest zauważony przez miasto w momencie nawiedzenia mówił w swojej homilii Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita Łódzki sprawując Eucharystię w swojej domowej kaplicy zwrócił uwagę w swoich rozważaniach do słowa, że Świętym Miastem jest Kościół, a Słowo jest skierowane do nas.

-Obraz Jezusa płaczącego nad swoim ludem, który go nie rozpoznaje, jest obrazem dla nas. Takim obrazem Boga, który jest bezradny wobec swojego ludu, który nie rozpoznaje jego przychodzenia- mówił kaznodzieja.

Ksiądz Arcybiskup podkreślał, że problemem Kościoła nie są jego zewnętrzni wrogowie, którzy go oblegają, niszczą. Najważniejszym problemem jest nasza nieuwaga w momencie nawiedzenia nas, momentu, w którym przychodzi do nas Pan.

-Oczekujemy Go, ale przegapiamy chwilę Jego nawiedzenia. Dzisiejsza Liturgia Słowa wskazuje na źródło naszej nieuwagi- mówił Metropolita Łódzki

Momentami przyjścia Chrystusa jest Eucharystia, adoracja, rekolekcje. Jednak nie zauważając Mocarza Maleńkości w tych chwilach, przestajemy być sobą. Nierozpoznawanie Boga przez Miasto Święte jest zaprzeczeniem wszystkiego, czym ono ma być.

Na koniec homilii Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że Bóg wybiera to, co słabe i w tym nas nawiedza.

Przed błogosławieństwem Abp Ryś ponownie podziękował wszystkim, którzy przekazali swojej wsparcie finansowe na rzecz opłacenia testów na koronawirusa dla bezdomnych.  „Kiedy dojdziemy do 150 tyś. zł. zatrzymamy tę zbiórkę, bo nie chodzi o też żeby zbierać pieniądze dla samego zbierania. To będzie wystarczająca suma, aby przeprowadzać te testy przez całą zimę. Gdyby się zrodziły następne potrzeby będę o tym informował”- dodał Ksiądz Arcybiskup.


W codziennych Eucharystiach z metropolitą łódzkim transmitowanych on-line z kaplicy domu biskupiego można uczestniczyć codziennie o godz. 7:30, a w niedzielę o godzinie 9:30 wchodząc na stronę www.archidiecezja.lodz.pl lub na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.