Abp Ryś do katechetów: aby ci, którzy są wam „poddani”, mieli doświadczenie wzrastania!
14:33 | 20.06.2020 | Wyświetleń: 1617 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Życzę wam, aby te wszystkie dzieci i ci wszyscy młodzi ludzie, którzy są wam poddani, w tym poddaniu mieli doświadczenie wzrastania, a to zależy od tego jacy wy jesteście, a nie od tego jakie macie sprzęty i w jakiej szkole pracujecie. – mówił do katechetów arcybiskup Ryś.

Już tradycyjnie w przededniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w łódzkiej katedrze metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś celebrował Mszę świętą dla tych, którzy posługują w katechezie na wszystkich poziomach szkół na terenie Łodzi.

W homilii łódzki pasterz pytał katechizujących w łódzkich szkoła – Czy dajecie swoim uczniom odniesienie do Boga, a nie do siebie? Czy potraficie wskazać za siebie? Potraficie poprowadzić za siebie? Nie chodzi ostatecznie o mnie, dlatego Jezusa rodzice są tak świetni, a On ma doświadczenie wzrostu, bo rośnie ku Ojcu! – zauważył arcybiskup Grzegorz.

Odwołując się do ewangelii metropolita łódzki powiedział – kiedy nie rozumiesz, trzeba rozpocząć cały proces zatrzymywania Boga w sercu, który jest Jego nasłuchiwaniem – uważnością w stosunku do Boga. Taką uważnością, że w sercu zatrzymujesz wszystko. Trzeba czekać, aż to Słowo, które zatrzymałeś w sercu się rozjaśni. To słowo, które Jezusowi rodzice mają w sercu rozjaśniło się im dopiero za 20 lat. Wtedy pojęli te 3 dni kiedy Go szukali, kiedy był prawie dla nich martwy. Mieć taką cierpliwość w uczeniu się, jest zasadą, którą można sformułować – najlepszych uczniów czynią uczniowie! – podkreślił kaznodzieja.

Pod koniec liturgii ks. dr Marcin Wojtasik – przewodniczący wydziału katechetycznego kurii łódzkiej podziękował wszystkim katechetom za ich trud w wychowywaniu młodych do wiary w Boga oraz za ich postawę pełną miłości do Pana Boga i Kościoła.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.