Archidiecezja Łódzka
Archidiecezjalna Pielgrzymka grup Żywego Różańca do Matki Bożej Łaskiej
18:00 | 12.10.2019 | Wyświetleń: 1417 | Autor: Antoni Zalewski

Już po raz siódmy członkowie grup Żywego Różańca uczestniczyli w Archidiecezjalnej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej. Centralnym punktem uroczystości była Msza Św. sprawowana pod przewodnictwem Metropolity Łódzkiego.

Jak co roku w październiku do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej pielgrzymują grupy Żywego Różańca z Archidiecezji Łódzkiej. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.30. Na początku wierni zgromadzeni w świątyni mogli wysłuchać konferencji ks. Marcina Majsika o znaczeniu modlitwy w rodzinie. Po konferencji, odmówiona została modlitwa różańcowa w Kaplicy Matki Bożej Łaskiej. O godzinie 12 sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

We wstępie ks. Piotr Pirek, kustosz Sanktuarium podkreślił, że „Pan Bóg odnalazł drogocenną perłę, którą był Matka Boża. Oto ja Służebnica Pańska. Gdyby spróbować streścić posłannictwo Najświętszej Marii Panny wystarczy tylko to jedno słowo: służebnica. Służebnica całkowita, w pełni. Właściwie nie wiadomo jakiego użyć słowa, aby oddać tą całkowitość i wyłączność Jej służby. Służebnica, którą jest i teraz w niebie.”

Homilie do uczestników pielgrzymki skierował Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Zaznaczył w swoim słowie, że „wszystko co w Jezusie cielesne jest od Maryi. Jest ciałem z jej ciała. Ta wyjątkowa relacja i to wyjątkowe szczęście może stać się udziałem każdego z nas. Możemy być tak samo szczęśliwi jeśli słuchamy słowa, ale potrafimy je też ustrzec. Tak jak Maryja strzegła w swoim łonie poczęte życie Bożego Syna.”

Dalej Metropolita Łódzki rozwijając tę myśl podkreślił, że aby przeżywać takie szczęście jak Maryja, to trzeba przyjąć słowo. „To słowo nie może wlecieć jednym uchem, a drugim wylecieć, ale należy je przyjąć do swojego wnętrza. Do wnętrza, które staje się łonem. Później pilnujesz tego słowa, dbasz o nie, chronisz je w sobie, uważasz na nie, tak jak matka uważa na swoje poczęte dziecko. Potem widzisz jak to słowo w tobie rośnie i wypełni cię całkowicie, aż się urodzi. Słowo rodzimy wtedy kiedy staje się w naszym życiu czynem. Przestajesz mówić tylko o słowie, ale zaczynasz je wypełniać. To znaczy, że to słowo w tobie dojrzało, aby się z ciebie urodziło. Rodzimy słowo w naszym działaniu”- zaznaczył Abp Ryś.

„W różańcu medytujemy nad Słowem Boga, nad słowem, które opisuje działanie Boga. Dobrze, że różaniec jest taką modlitwą, która trwa. Dla niektórych może zbyt monotonna. Potrzebujesz czasu, aby modlić się na różańcu. To jest ten moment, kiedy Słowo Boga w ciebie wchodzi, aby się w tobie zadomowić i będzie w tobie rosło i zły nie będzie miał do ciebie dostępu, bo stałeś się kimś wypełnionym Słowem Boga”- dodał na zakończenie Metropolita Łódzki.

Po Mszy Św. na uczestników Archidiecezjalnej Pielgrzymki grup Żywego Różańca czekała grochówka. Zakończeniem uroczystości był koncert w Kolegiacie Łaskiej i modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.