Archidiecezja Łódzka
Setki młodych z palmami przeszło przez centrum Łodzi
18:04 | 14.04.2019 | Wyświetleń: 1646 | Autor: ks. Paweł Kłys

Setki młodych przeszło dziś popołudniu przez centrum Łodzi w uroczystej procesji Niedzieli Palmowej. Tak w naszym mieście rozpoczęły się lokalne obchody 34. Światowych Dni Młodzieży, które są kontynuacją styczniowego spotkania młodych w Panamie. Hasłem dzisiejszego spotkania są słowa z ewangelii św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego.”

O godz. 13:30 w kościele p.w. Najświętszego Imienia Jezus, gdzie posługują oo. Jezuici miały miejsce świadectwa młodych, którzy byli uczestnikami tegorocznego spotkania z Ojcem Świętym w Panamie oraz katecheza abpa Rysia.

Jezus nie szedł na mękę z miną skazańca, ale szedł do Jerozolimy w absolutnym poczuciu pewności i przekonania wewnętrznego. Szedł energicznie i szybko w stronę swojej Ofiary. – mówił do młodych abp Grzegorz. – Ta procesja z Eucharystią skoncentrowaną na Męce Pana, jest obrazem prostego zdania z Pisma Świętego: „radosnego dawcę Bóg miłuje”. W życiu swoim staniecie przed sytuacjami, które najlepiej będzie można opisać słowem ofiara. I wtedy naprawdę się liczy, czy potrafisz to zrobić z radością, z taką wewnętrzną pewnością i przekonaniem? Czy robisz to bo musisz i przeklinasz swój los i Pana Boga? (…) Ważne jest w jaki sposób tę ofiarę składasz. Z radością, czy z przerażeniem i ze smutkiem w sercu? Radość tej procesji świetnie się komponuje z ofiarą, którą będziemy urzeczywistniać we Mszy świętej! – tłumaczył łódzki pasterz.

Następnie, w uroczystej procesji z palmami w rekach, zgromadzenie pod przewodnictwem metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia, przeszło na liturgię Eucharystii do łódzkiej bazyliki archikatedralnej.

– Przyjechałem tutaj z kolegami, bo w tym roku przyjmę sakrament bierzmowania. – mówi Tomasz Kaczmarek.  – Nigdy nie brałem udziału w takiej procesji, to jest dla mnie nowość, ale mi się podoba. – tłumaczy.

– Czekam na ten dzień cały rok. – mówi Karolina Kocemba.  – To jest takie niezwykłe, bo idziemy z Jezusem niosąc palmy. Ludzie na nas się patrzą, a my nie wstydzimy się naszej wiary. To dla mnie jest bardzo ważne. – dodaje.

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) to spotkanie młodych katolików, które odbywa się co dwa-trzy lata, a zapoczątkowane zostało przez papieża Jana Pawła II w 1986 roku. Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas i modlić się. Natomiast w pozostałych latach, w Niedzielę Palmową organizowane są Światowe Dni Młodzieży w każdej diecezji, gdzie młodzież spotyka się ze swoimi biskupami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.