Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Królestwo Księcia Pokoju nigdy się nie skończy
03:16 | 25.12.2018 | Wyświetleń: 3386 | Autor: Antoni Zalewski

– Prawdziwy dom to Bóg stawia człowiekowi. Nie my Bogu, ale On nam. W spotkaniu Boga z człowiekiem, to nie jest tak, że Bóg ma zamieszkać wśród nas, ale to my mamy zamieszkać w Nim. Nie chodzi tylko o to aby postawić kościół, choć to jest ważne, ale ważniejsze jest to aby poczuć się w Bogu jak w domu- mówił w swojej homilii Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Pasterki w parafii św. Andrzeja Boboli.

Metropolita łódzki sprawował Mszę Św. w kościele, w którym w minioną niedzielę był pożar, w wyniku czego zniszczeniu uległa część dachu świątyni. Na wstępie wiernych zgormadzonych w świątyni przywitał ks. Benedykt Węglewski, proboszcz parafii. „Sprawiłeś nam Księże Arcybiskupie wielką niespodziankę. Swoją obecnością sprawiasz nam wielką radość. W niedzielę w godzinach porannych wielu z nas, którzy przybyli na poranną Mszę Św. przeżyło szok patrząc z przerażeniem na płonący dach naszej świątyni. Dzięki ofiarności dzielnych strażaków, sytuacja została opanowana(…) Patrząc na ludzi, którzy przybyli wtedy na Mszę Św. w wielu oczach widziałem łzy. Kiedy teraz spoglądam na twarze parafian widzę uśmiech, widzę ojcze ich radosne oczy i sądzę, że to dlatego, że czują obecność Pasterza”- mówił ksiądz proboszcz.

W swojej homilii Metropolita Łódzki odniósł się do słów Ewangelii, które mówiły o wędrówce Maryi i Józefa, aby dać się spisać. „Ewangelia tej nocy zaczyna się bardzo brutalnie. Wyszło rozporządzenie Oktawiana Augusta, żeby spisać cały świat. Rzym demonstruje swoją władzę. Liczy ludzi. Biblia nie zna większego grzechu pychy. Ogromna pycha, liczyć ludzi traktując ich jak swoją własność po to, żeby się dowiedzieć jaką mam władzę. Liczyć ludzi, tak jak liczy się bydło(…) Spis ten uruchamia całe masy ludzi, którzy wędrują do miejsc pochodzenia swojego rodu. Tak więc Józef musi wziąć Maryję i wędrować z Nazaretu do Betlejem, to nie jest taka mała droga, jakieś 150 km.”

Dalej Pasterz podkreślił, że rozkaz Oktawiana Augusta służy wypełnieniu zapowiedzi Bożej. „W Księdze Proroka Micheasza jest napisane, że Mesjasz miał się urodzić w Betlejem. Gdyby nie ten spis ludności, Jezus narodziłby się w Nazarecie. Nie spełniły się proroctwa. A tak wypełniło się słowo Boga. Nawet jeśli Józef i Maryja nie rozumieli co się działo, to zrozumienie przyszło dzięki Słowu. Słowo Boga objaśnia nam sytuacje, których nieraz najpierw nie rozumiemy, które wydają nam się za trudne, w których zderzamy się ze złem. Zło nas przerasta. Naraz czujemy się upokorzeni, zniewoleni i mamy ochotę pytać gdzie jest Bóg, ale przychodzi słowo, które objaśnia nam takie sytuacje- A TY BETLEJEM NIE JESTEŚ NAJLICHSZE ZE WSZYSTKICH MIAST JUDY, BO Z CIEBIE WYJDZIE TEN, KTÓRY BĘDZIE WŁADCĄ CAŁEGO NARODU.”

W swojej homilii Metropolita Łódzki odniósł się także to wydarzeń jakie miały miejsce w tej świątyni w minioną niedzielę. „Nie chodzi tylko o to aby postawić kościół, choć to jest ważne, ale ważniejsze jest to aby poczuć się w Bogu jak w domu. Powinniśmy zadomowić się w Bogu, w jego słowie, sakramentach, zadomowić się we wspólnocie, którą Bóg tworzy, a którą jest Kościół. Jest słowo, które może nas wyprowadzić z momentu zupełnie zrozumiałego, jakim był poranek niedzieli”- mówił dalej Ksiądz Arcybiskup do parafian.

Na zakończenie homilii abp Ryś dodał, że w Jezusie widzimy kogoś, kto przekazuje życie i to nie byle jakie, bo wieczne. „Co z tego co tu robimy jest wieczne? Nawet kościół nie jest wieczny, bo się może spalić. Jest życie, które bierzemy od Boga, które jest wieczne. Jest dobro, które przejmujemy od Niego, które nie niszczeje i nie znika. Gdzieś w sobie mamy tęsknotę za takim życiem. Gdzie Jezus objawił się Ojcem przyszłego wieku? Gdzie Jezus objawił się jako nowy Adam? Gdzie jest ten moment, kiedy rodzi nową ludzkość? Na krzyżu.”

„My dzisiaj nie tylko mamy się ucieszyć tym, że Mesjasz się rodzi, ale ucieszyć się też tym jakim jest Mesjaszem, jakim jest Zbawicielem. To jest właśnie ta niekończąca się niespodzianka od której rozpoczął dziś ks. proboszcz.”

„Królestwo Księcia Pokoju nigdy się nie skończy. Jest w ludziach, którzy się z niego zrodzili. Bóg jest pełen niespodzianek. Działa zupełnie inaczej niż my. Ta noc jest po to, aby zafascynować się Bogiem, który nawet proroctwa wypełnia na swój własny sposób, nieprzewidywalny. Ale kiedy odkrywamy tę Jego logikę, przyznajemy Mu w końcu rację i próbujemy choć trochę być tacy jak On”- dodał Łódzki Pasterz.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.