Archidiecezja Łódzka
„Różaniec za Braci”- wyraz braterskiej jedności Kościoła
21:00 | 18.11.2018 | Wyświetleń: 435

W niedzielny wieczór w kaplicy domu Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, miała miejsce modlitwa za Braci. Wierni zgromadzeni w kaplicy odmawiając tajemnice Chwalebne Różańca Świętego modlili się w intencji chrześcijan w Syrii. Podczas modlitwy różańcowej czytane były rozważania przygotowane przez osoby z Bliskiego Wschodu.

„Bracia” to tytuł, którym św. Paweł zawsze określa chrześcijan, do których zwraca się w swoich listach. Nie inaczej każdy chrześcijanin myśli o człowieku, który tak jak on przyjmuje orędzie Chrystusa, gdyż istotą Ewangelii jest ukazanie Boga jako Ojca wszystkich ludzi. We wspólnocie Kościoła braterstwo nie jest tylko pragnieniem, nadzieją i oczekiwaniem, ale rzeczywistością. Jeśli dwoje ludzi rozumie, że Stwórca jest naszym Ojcem, tworzy się między nimi prawdziwa braterska więź.

Chrześcijanie Bliskiego Wschodu mają podwójny powód ku temu, by cały Kościół myślał o nich jak o naszych najbliższych braciach. Najpierw dlatego, że to od nich otrzymaliśmy Ewangelię. Są oni członkami najstarszych wspólnot chrześcijańskich, ich Kościoły zakładali Apostołowie, od nich pochodzą Ojcowie Kościoła, ich dziedzictwo chrześcijańskie sięga samych początków naszej wiary. Następnie zaś dlatego, że obecnie żyją w wyjątkowo trudnych warunkach. W swojej ziemskiej ojczyźnie są mniejszością i często cierpią z tego powodu niesprawiedliwość i prześladowanie. Ich trudna sytuacja pobudza nasze braterstwo i ukazuje siłę Ewangelii, gdyż nie z powodu rasy, języka czy kultury, nie z powodów ekonomicznych czy politycznych odczuwamy jedność z nimi, ale z powodu nauki Jezusa Chrystusa, którą wspólnie przyjęliśmy i wyznajemy. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie trwają w swoich ojczyznach dzięki Ewangelii, która wszystkich chrześcijan na świecie czyni ich braćmi i prowadzi do troski i udzielania im konkretnego wsparcia.

Organizując w parafiach „Różaniec za braci” chcemy przede wszystkim stwarzać okazję do konkretnego przeżywania i wyrażania braterskiej więzi z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie. Podczas modlitwy razem z nimi rozważamy tajemnice życia Jezusa i Maryi, a nasze prośby kierujemy do Boga w ich potrzebach. Przekuwamy także tę więź na konkretną pomoc. Wzorem pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, która wsparła zbiórką pieniędzy ubogi Kościół w Jerozolimie, jako dłużnicy najstarszych Kościołów, od których otrzymaliśmy Ewangelię, także i my dzielimy się naszymi dobrami materialnymi z chrześcijanami w Syrii, Libanie, Egipcie czy Iraku.

Niezwykłe różańce

Maronicki biskup Aleppo, Josef Tobji, wykonał krzyżyki z drzewa ze zniszczonych podczas działań wojennych w Syrii domów i kościołów. Te krzyżyki są nie tylko symbolem cierpienia Kościoła na Bliskim Wschodzie, ale także sposobu, w jaki nasi bracia idąc za Chrystusem je przyjmują. Kościół na prześladowanie i odrzucenie ma tylko jedną odpowiedź: przebaczenie, otwarcie ramion i gotowość do pojednania. Znak przekształcenia zniszczeń wojennych w krzyż jest czytelny dla każdego wierzącego w Chrystusa: na zło nie wolno odpowiedzieć złem, cierpienie nie może zamknąć nam serc. Kościoły na Bliskim Wschodzie, w rejonie od wieków rozdartym przez wojny i podziały, tak odczytują swoją misję, która jest istotą chrześcijaństwa: być narzędziem pojednania i pokoju.

Krzyżyki  wykonane  w  Syrii  przez  biskupa  Aleppo  dotarły  do  Polski  dzięki  ludziom  ze Stowarzyszenia „Dom Wschodni”. W Łodzi wolontariusze Caritas wykonali z nich różańce, które pobłogosławił Metropolita Łódzki Arcybiskup Grzegorz Ryś. Każda parafia, która zechce włączyć się w projekt „Różaniec za braci”, otrzyma taki różaniec, żeby był narzędziem naszej braterskiej modlitwy.


Kolejna modlitwa „Różaniec za Braci” będzie organizowana w grudniu. Wszystkie parafie Archidiecezji Łódzkiej mogą włączyć się w tą modlitwę. Zapisywać się można poprzez listę w Kurii Archidiecezji Łódzkiej (ul. Skorupki), a także w siedzibie Caritas Archidiecezji Łódzkiej (ul. Gdańska). Zapisać się można także drogą mailową: kontakt@domwschodni.pl lub poprzez formularz na stronie: www.domwschodni.pl/post/rozaniec.

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ!!!