Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: kto wierzy w Jezusa ma odpuszczeni grzechów | Niedziela Wielkanocna 2020
10:03 | 12.04.2020 | Wyświetleń: 1569 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Piotr może świadczyć o odpuszczeniu grzechów. Piotr spotkał takiego żyjącego Pana, który zdejmuje z ciebie ciężar większy niż ciężar kamienia na grobie. To jest ciężar kamienia na sercu, to jest kamień winy, to jest ten kamień który Jezus odsunął Piotrowi z serca i Piotr może dać świadectwo. Jeśli będzie trzeba to zaświadczy o tym śmiercią, bo to jest to, za co warto umrzeć”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Św. w Niedzielę Wielkanocną.            

Metropolita Łódzki sprawował Eucharystię w Niedzielę Wielkanocną w swojej domowej kaplicy. Wierni Archidiecezji Łódzkiej i nie tylko mogli w niej uczestniczyć za pośrednictwem kanału YouTube Archidiecezji Łódzkiej, który od początku trwania pandemii transmituje codzienną Mszę Św. z Łódzkim Pasterzem.

„Pokój wam- to pozdrowienie Zmartwychwstałego Jezusa. Tymi słowami pozdrowił apostołów w wieczerniku. Ta Ewangelia się teraz dzieje, szczególnie w tej Eucharystii. Otwórzmy się na obecność Pana Jezusa- żyjącego, kochającego, przemawiającego, łamiącego dla nas chleb”- mówił we wstępie Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

O Świadectwie mówił w swojej homilii Abp Ryś. „Pan Jezus kazał uczniom głosić słowo i dać świadectwo. Świadectwo to jest głoszenie sobą, swoim czynem, głoszenie swoją postawą. W Piśmie Świętym jest greckie słowo martyres to znaczy świadkowie, którzy później w tradycji Kościoła są nazywani męczennikami. Co innego jest mówić o Zmartwychwstałym, a co innego jest pokazać Zmartwychwstanie Jezusa męczeństwem. Jezus kazał apostołom ogłosić i dawać świadectwo. Oni mogą dawać świadectwo. Takie świadectwo, którego punktem dojścia jest męczeństwo. Czego są świadkami? Za co warto umrzeć? Co można poświadczyć swoją śmiercią? Za jaką prawdę byście życie dali? To nie chodzi tylko o to, że dają świadectwo wszystkiemu co się stało w Jerozolimie. Nie chodzi tylko o to, że potrafią poświadczyć o działalności Jezusa, że słyszeli Jego słowa, że widzieli Go na krzyżu i widzieli Go Zmartwychwstałego. Tu chodzi o to, że potrafią powiedzieć po co te wydarzenia były. Wszyscy Prorocy świadczą o tym, że każdy kto w niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

Dalej w sowim słowie Abp Ryś przywołał postać Piotra jako człowieka, który jak mało kto może poświadczyć, że kto wierzy w Jezusa ma odpuszczeni grzechów. Piotr przecież zaparł się Jezusa, mówiąc, że Go nie zna. Po tym wydarzeniu Piotr uważał tą historię za skończoną i wiemy to dzięki Ewangelii św. Marka. „To nie jest żaden koniec. Jezus nie wyrzucił Piotra z pracy, niczego nie odwołał, Jezus uczynił go pierwszym Papieżem. Piotr może świadczyć o odpuszczeniu grzechów. Piotr spotkał takiego żyjącego Pana, który zdejmuje z ciebie ciężar większy niż ciężar kamienia na grobie. To jest ciężar kamienia na sercu, to jest kamień winy, to jest ten kamień który Jezus odsunął Piotrowi z serca i Piotr może dać świadectwo. Jeśli będzie trzeba to zaświadczy o tym śmiercią, bo to jest to, za co warto umrzeć. Nie chodzi tylko o to, aby wiedzieć co się tam stało i opowiadać o tym, ale trzeba dać świadectwo dlaczego to się stało.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.