Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: przychodząc do Łodzi nie mogłem wam zaproponować niczego innego, jak tylko i wyłącznie Słowo Boże!
16:04 | 03.09.2019 | Wyświetleń: 3307 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Wiecie jaka jest tajemnica tego, że dziś nas jest tu tylu, i że ja z trudem mówię to Słowo, bo mnie ta wasza obecność wzrusza do samego środka. To jest owoc Słowa! Bo przyszedłszy tutaj, nie mogłem wam zaproponować niczego innego, jak tylko i wyłącznie Słowo Boże! To jest jedno, co na pewno się staram czynić: głosić Słowo Boże! Czytać i głosić, a ono działa i robi swoje. Ta Eucharystia jest tego potwierdzeniem. – mówił w homilii arcybiskup Grzegorz.

W liturgiczne wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego – papieża i doktora Kościoła, biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz wierni Archidiecezji Łódzkiej zgromadzili się w bazylice archikatedralnej, aby wspólnie modlić się za księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, który w dniu dzisiejszym obchodzi swoje imieniny.

W homilii – którą wygłosił dostojny solenizant – powiedział między innymi: – jestem tak bardzo wzruszony widząc was, bo Słowo – z dzisiejszej ewangelii – potwierdza się w tym widoku. Jak przychodziłem tutaj dwa lata temu, nie miałem poczucia, że zostałem wyrzucony z domu! Ale miałem poczucie bezdomności. Nie chodzi w domu o to, że się mieszka, w takiej siedzibie, jaką zostawił mi kochany ksiądz arcybiskup Władysław! Trudno sobie wyobrazić piękniejszy dom. Dobrze wiecie – przychodziłem do was – nikogo z was nie znając. Jednego kogo znałem, to był to ks. Janusz Lewandowicz. Nie mówię tylko o sobie, ale każdemu się to zdarza. Księża mieli zmiany przed wakacjami. Czułeś się już w domu, a teraz idziesz gdzieś, gdzie nikogo nie znasz. Jesteś nagle sam i nie masz nikogo, kto cię zna! To nie jest sytuacja komfortowa, kiedy nie zna się nikogo! – podkreślił kaznodzieja.

– Kiedy was dopadnie taka sytuacja, że będziecie musieli zstąpić, do jakiejś bezdomności. Tu nie chodzi  miejsce – bo ono może być najpiękniejsze na świecie. Patrzę na tę diecezję, jeżdżę po niej ile mogę, jestem w niej absolutnie zakochany – tu nie chodzi o miejsce. Chodzi o twoją własną sytuację, która jest najpierw trudna, a przy tej sytuacji nie ma przy tobie nikogo bliskiego – przy tobie jest jedna potężna moc – to jest Słowo! Nie szukajcie innych oparć, bo to jest ta siła, która buduje Kościół. Wcześniej czy później każdy z nas to widzi! Siła nie jest z człowieka, siła jest ze Słowa! – zauważył arcybiskup Grzegorza.

Przed błogosławieństwem w imieniu kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich życzenia solenizantowi złożył ks. prał. Jan Szadkowski – proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Łodzi.

– Bardzo dziękuję wszystkim za życzenia. Przede wszystkim zaś księdzu Janowi. Wszyscy wiemy jak wielki trud kryje się za księdza obecnością tutaj. Tym bardziej z wielką wdzięcznością przyjmuje te życzenia. – powiedział abp Grzegorz. Odnosząc się jeszcze na chwilę do dzisiejszej ewangelii łódzki pasterz dopowiedział – Kafarnaum – jest dziś nazywane miastem Jezusa. To miasto, do którego przyszedł Jezus w poczuciu bezdomności. To miasto stało się Jego miastem. Ja nie do końca mogę powiedzieć, że Łódź jest moim miastem, bo co powiedziały na to Pabianice, Bełchatów albo Bałdrzychów lub Dobra. A więc tych miejsc, o których mówię – moje – jest dość dużo – dobrze ponad 200. Bardzo bym chciał, byście mogli powiedzieć o mnie – mój/nasz arcybiskup. – zakończył.

Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni mieli okazję złożyć indywidualnie życzenia metropolicie łódzkiemu w domu biskupim.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.