Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Jezus cię pyta: czy dasz to, co masz?

– Jezus nie pyta ile musicie mieć, tylko ile macie. Pyta, czy dasz to, co masz! – mówił abp Grzegorz…

11:00 | 02.12.2020
Zmarł ś.p. ks. Leszek Kaczor

Dnia 26 listopada 2020 roku zmarł opatrzony świętymi sakramentami w 55 roku życia i 29 roku kapłaństwa ś.p. ks. Leszek…

05:14 | 02.12.2020
Pożegnanie ś.p. ks. Jerzego Majdy

Wierni parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Łodzi na Widzewie – Wschodzie wraz ze swymi duszpasterzami oraz księdzem biskupem…

21:36 | 01.12.2020
Zmarła ś.p. s. Lucyna Dąbrowska

W poniedziałek 30 listopada br. odeszła do Pana śp. S. Lucyna od Dzieciątka Jezus (Krystyna Dąbrowska) karmelitanka Dzieciatka Jezus. Przeżyła…

11:14 | 01.12.2020
Abp Ryś: Adwent jest po to, abyśmy poznali na nowo Pana

„Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej duch Pański, duch mądrości i rozumu,…

10:00 | 01.12.2020
Msza św. on-line z abp. Grzegorzem Rysiem – godz. 7:30

O godz. 7:30 na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka oraz na stronie Archidiecezji Łódzkiej będzie miała miejsce transmisja on-line Mszy Świętej…

20:28 | 30.11.2020
Zmarła ś.p. Wanda Żelewska

W wieku 81 lat zaopatrzona sakramentami świętymi odeszła do Pana ś.p. Wanda Żelewska – mama księdza Wojciecha Żelewskiego – proboszcza…

18:23 | 30.11.2020
Zmarł ś.p. ks. Jerzy Majda

Dnia 29 listopada 2020 roku zmarł opatrzony świętymi sakramentami w 65 roku życia i 37 roku kapłaństwa ś.p. ks. Jerzy…

14:40 | 30.11.2020
Abp Ryś: wiara ma w sobie perspektywę pójścia do innych

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” „Wiara to nie tylko spotkanie dwojga, ale wiara ma w perspektywie pójście…

10:00 | 30.11.2020
Msza św. on-line z abp. Grzegorzem Rysiem – godz. 7:30

O godz. 7:30 na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka oraz na stronie Archidiecezji Łódzkiej będzie miała miejsce transmisja on-line Mszy Świętej…

21:50 | 29.11.2020
Katechumenat w Kościele jest Skarbem – przyjęcie do Katechumenatu

– Jak bardzo trzeba Bogu dziękować za to, że każdego roku daje nam tych naszych braci i siostry, którzy idą…

21:26 | 29.11.2020
Abp Ryś: nasz czas nie jest czasem biernego czekania, aż Pan wróci | I Niedziela Adwentu

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie” „Nasz czas nie jest czasem biernego czekania, aż Pan wróci. Tylko…

13:00 | 29.11.2020
Ks. prof. Mazurkiewicz o dziedzinie społecznej, politycznej i gospodarczej w encyklice „Fratelli tutti”

Podczas 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Łodzi w październiku została zaprezentowana nowa encyklika Papieża Franciszka…

12:00 | 29.11.2020
Msza św. on-line z abp. Grzegorzem Rysiem – godz. 9:30

O godz. 9:30 na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka oraz na stronie Archidiecezji Łódzkiej będzie miała miejsce transmisja on-line Mszy Świętej…

21:28 | 28.11.2020
Czysta Ewangelia – I Niedziela Adwentu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo…

17:00 | 28.11.2020
Bp Jarecki o encyklice „Fratelli tutti”

Podczas 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Łodzi w październiku została zaprezentowana nowa encyklika Papieża Franciszka…

12:00 | 28.11.2020
Abp Ryś: modlitwa nie jest rozmową z sobą samym, ale jest pielęgnowaniem miłości!

– Modlitwa jest formą czuwania chrześcijańskiego. Chodzi o czuwanie nad stanem własnego serca, tak naprawdę czuwaniem nad miłością. Nie chodzi…

09:15 | 28.11.2020
Msza Św. on-line z Ks. Abp. Grzegorzem Rysiem – 7:30

O godz. 7:30 na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka oraz na stronie Archidiecezji Łódzkiej będzie miała miejsce transmisja on-line Mszy Świętej…

06:00 | 28.11.2020
Pożegnanie ks. kan. Piotra Milera

Dziś wieczorem księża diecezjalni i zakonni oraz wierni parafii pw. św. Judy Tadeusza w Łodzi pożegnali swojego zmarłego współbrata i…

22:00 | 27.11.2020
Abp Gądecki o braterstwie w encyklice „Fratelli tutti”

Podczas 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Łodzi w październiku została zaprezentowana nowa encyklika Papieża Franciszka…

12:00 | 27.11.2020
Abp Ryś: wszystkie słowa Jezusa zbierają się ostatecznie w deklarację – kocham Cię!

– Niezależnie od sytuacji, przez które przechodzimy, jest Słowo, o które mogę się oprzeć, to jest wyznanie Miłości od Boga!…

10:41 | 27.11.2020
Stworzeni do relacji?

„Głoście wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby.” – te słowa św. Dominika stały się inspiracją dla młodych ze Wspólnoty Chemin Neuf w…

14:05 | 26.11.2020
Podsumowanie tegorocznych rekolekcji kapłańskich!

W dniach od 23 – 25 listopada br. w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi arcybiskup Grzegorz Ryś wygłosił…

12:00 | 26.11.2020
Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego dotyczące posługi w Kościele w czasie pandemii

W związku z trwającą pandemią koronawirusa covid-19 metropolita łódzki – arcybiskup Grzegorz Ryś wydał zarządzenie przypominające zarówno duchownym jak i…

10:00 | 26.11.2020
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.