Czysta Ewangelia – XIII Niedziela Zwykła

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha…

16:00 | 27.06.2020
Abp Ziółek: dziewictwo jest opowiedzeniem się za drogą miłości

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.” Łk 2,19 „Karolino, kochaj ten Kościół od którego otrzymasz…

15:15 | 27.06.2020
List Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia o pielgrzymowaniu na Jasną Górę

Co roku w okresie wakacji przygotowujemy się do szczególnych rekolekcji jakimi są piesze pielgrzymki na Jasną Górę, czyli rekolekcje w…

10:00 | 27.06.2020
Dziś swoje imieniny obchodzi ksiądz arcybiskup Władysław

Dziś swoje imieniny obchodzi ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek – emerytowany metropolita łódzki. Z tej okazji drogiemu Solenizantowi życzymy Bożego…

08:00 | 27.06.2020
Abp Ryś: nie zgaście tego Ducha | spotkanie wolontariuszy Areny Młodych

„Jesteście jednym z najważniejszych owoców Atlas Areny w tym, że chcecie się zaangażować i chcecie wziąć odpowiedzialność za Kościół w…

20:42 | 25.06.2020
Wyjaśnienia Nuncjatury Apostolskiej związane z nominacją administratora apostolskiego dla Diecezji Kaliskiej

Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała dokument zawierający wyjaśnienia związane z nominacją administratora apostolskiego dla Diecezji Kaliskiej. Poniżej publikujemy treść dokumentu….

16:57 | 25.06.2020
Ks. Prof. Majer: w diecezji kaliskiej władzę tymczasowo przejmuje administrator apostolski

W szczególnych okolicznościach Stolica Apostolska może w trybie nadzwyczajnym zarządzić, że w diecezji, która ma własnego biskupa będzie ustanowiony administrator…

12:30 | 25.06.2020
Arcybiskup Grzegorz Ryś mianowany administratorem apostolskim Diecezji Kaliskiej

Ojciec Święty Franciszek mianował administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia. Poniżej publikujemy komunikat…

12:03 | 25.06.2020
Zmarł śp. Edward Kaczmarkiewicz

W 91 roku życia zaopatrzony sakramentami świętymi odszedł do Pana śp. Edward Kaczmarkiewicz, ojciec księdza Zbigniewa Kaczmarkiewicza, proboszcza parafii p.w….

14:35 | 23.06.2020
Abp Ryś: przeżyć 50 czy 60 lat w kapłaństwie to jest wielka łaska Boga – jubileusze kapłańskie w DKE

– Życzę wam, abyście zawsze widzieli trwałe ślady swojej pracy. Myślę, że każdemu zawsze zależy na tym, by widzieć to,…

16:05 | 22.06.2020
Pomoc psychologiczna i duchowa w czasie pandemii

Trwająca wciąż pandemia przyniosła na społeczeństwo różne kryzysy wyrażające się w sposobie naszego funkcjonowania. Widząc potrzebę wsparcia psychologicznego i duchowego,…

15:12 | 22.06.2020
Abp Ryś do przedsiębiorców: co jest waszym światłem?

„Jesteśmy do siebie wzajemnie odniesieni na wiele sposobów, ale praca i przedsiębiorczość to jest jeden z tych wymiarów rzeczywistość w…

12:03 | 21.06.2020
Abp Ryś: co Jezus mówi tobie na ucho? – lektorat kandydatów do Diakonatu Stałego

– Jak nie usłyszałeś od Jezusa Słowa na ucho, to z czym na dachy chcesz się pchać? Wychodzisz ze Słowem,…

22:26 | 20.06.2020
Czysta Ewangelia – XII Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co…

16:00 | 20.06.2020
Abp Ryś do katechetów: aby ci, którzy są wam „poddani”, mieli doświadczenie wzrastania!

– Życzę wam, aby te wszystkie dzieci i ci wszyscy młodzi ludzie, którzy są wam poddani, w tym poddaniu mieli…

14:33 | 20.06.2020
Abp Ryś: kiedy doświadczysz przebaczenia w zjednoczeniu z Jezusem, będziesz najlepszym uczniem, misjonarzem, apostołem Boga Miłosiernego – Msza Krzyżma 2020

W uroczystość Największego Serca Pana Jezusa w łódzkiej bazylice archikatedralnej, w obecności księży biskupów, duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, klerków, sióstr…

16:28 | 19.06.2020
Zmiany personalne 2020 w Archidiecezji Łódzkiej

Dziś podczas Mszy Krzyżma ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś metropolita łódzki wręczył nominacje nowym proboszczom i wikariuszom. Duchowni zmienią swoje dotychczasowe…

15:18 | 19.06.2020
Oleje Święte na Mszę Krzyżma już przygotowane!

Już jutro tj. 19 czerwca br. o godz. 12:00 w łódzkiej bazylice archikatedralnej kapłani pod przewodnictwem księży biskupów będą celebrować…

17:49 | 18.06.2020
Antyfony Mszy Krzyżma: Sporządzisz Olej Święty oraz Przyjm tę pieśń Odkupicielu

Podczas każdej Mszy Krzyżma w łódzkiej katedrze wykonywane są dwie pieśni, które można usłyszeć tylko i wyłącznie podczas tej liturgii….

10:00 | 18.06.2020
Czym jest Msza Krzyżma?

Już w najbliższy piątek tj. 19 czerwca o godz. 12:00 w łódzkiej bazylice archikatedralnej zostanie odprawiona Msza Krzyżma. Wyjątkowość tej…

09:31 | 17.06.2020
Abp Ryś: chcecie znać prawdę o sobie, to patrzcie na siebie jacy jesteście na wakacjach! – zakończenie roku w WSD

– Jak chcecie znać prawdę o sobie, to patrzcie na siebie jacy jesteście na wakacjach, a nie na to, jacy…

20:16 | 16.06.2020
Abp Ryś do katechumenów: Bóg jest gotów umrzeć, bylebym się tylko wyrwał z bezsilności, bezbożności i nieprzyjaźni!

W łódzkiej katedrze troje kandydatów do przyjęcia Sakramentów Inicjacji Chrześcijańskiej – Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii – rozpoczęło w sposób uroczysty…

22:36 | 14.06.2020
Zakończenie Doby Eucharystycznej na łódzkiej rudzie

W kościele rektoralnym Sióstr Bernardynek pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Łodzi na Rudzie Mszy świętej kończącej Dobę Eucharystyczną w Święto…

19:31 | 14.06.2020
Abp Ryś do członów Ruchu Światło Życie: dajcie się posłać Panu do ewangelizacji w swoich domach!  

– Ta liturgia jest dla tych, którzy przeżywają w sobie to przynaglenie, tą wyrzucająca z krzesła moc Ducha Świętego. A…

22:05 | 13.06.2020
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.