Abp Ryś: co Jezus mówi tobie na ucho? – lektorat kandydatów do Diakonatu Stałego
22:26 | 20.06.2020 | Wyświetleń: 1999 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jak nie usłyszałeś od Jezusa Słowa na ucho, to z czym na dachy chcesz się pchać? Wychodzisz ze Słowem, które usłyszałeś, które przeżyłeś, które przetrawiłeś, które jakoś próbujesz przeżyć. Czasami jest tak, że głosimy Słowo, którego sami nie jesteśmy stanie zastosować. Wtedy trzeba niesłychanej pokory i uczciwości, by stać za Słowem i głosić je, przy całym zrozumieniu, że sam tym Słowem nie żyję! – tłumaczył arcybiskup Ryś.

16 mężczyzn przygotowujących się do przyjęcia Święceń Diakonatu w ośrodku Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Łódzkiej przyjęło dziś z rąk księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia posługę lektora w zgromadzeniu liturgicznym. W uroczystości, która odbyła się w kaplicy Ośrodka Konferencyjno – Rekolekcyjnego w Porszewicach k. Łodzi wzięły udział małżonki kandydatów do diakonatu oraz ich dzieci i najbliżsi. Uroczystość poprzedził dzień skupienia poprowadzony przez ks. Grzegorza Strzelczyka z archidiecezji katowickiej.

– Kandydaci do diakonatu stałego ukończyli już pierwszy rok studiów teologicznych i zdali przewidziane prawem egzaminy, oraz odbyli swoje rozmowy z kierownikami duchowymi, którzy pozwolili im ubiegać się o lektorat. Napisali również podania, które zostały przyjęte przez księdza arcybiskupa. – tłumaczy ks. dr Zbigniew Tracz. – Dziś 16 panów otrzymuje posługę lektora i Kościół nałoży na nich ręce po to, by udzielić im łaski, by Słowo Boże mogło przez nich wybrzmieć i docierać do serca wiernych. – dodaje ks. Tracz.

Po ewangelii ks. dr Zbigniew Tracz – odpowiedzialny za łódzki środek formacji diakonów stałych – wezwał imiennie tych, którzy mieli przyjąć posługę lektora. W odpowiedzi – na imienne wezwanie – każdy z kandydatów odpowiedział – jestem – wyrażając tym samym gotowość przyjęcia lektoratu.

W homilii łódzki pasterz zwracając się do przyszłych lektorów powiedział między innymi –  będziecie wychodzić do czytania – proklamowania Słowa – posiedź najpierw nad nim na modlitwie z godzinę, niech ci Jezus to Słowo przeczyta, byś wiedział, co w nim jest ważne, co ma być powiedziane. Przyjąłem – przekazuję, ale przyjąłem w spotkaniu na ucho. Co wam mówię do ucha, rozgłaszajcie na dachu. Aby ogłaszać Kerygmat, żeby go wykrzyczeć, mówić o nim głośno, musisz dać Jezusowi szansę, by ci to Jezus powiedział na ucho. – podkreślił kaznodzieja.

– Dostaniecie dzisiaj do ręki Biblię i za jakieś 5 – 10 lat ta Biblia bardzo dużo o was powie! To jak będzie wyglądać –ona powie wiele o tobie. Będzie widać całe twoje życie z tą księgą. My w życiu nie jesteśmy odniesieni do Biblii – do książki – ale do Osoby, którą jest Jezus. Jak jest Słowo, za którym boisz się stanąć, bo jest za proste, za naiwne, może byt idealne, to pomyśl o tym, że nie wyprzesz się tego Słowa, ale Jezusa, który sobą to Słowo spełnił. Nie ma w Biblii słowa, które nie jest wypełnione w osobie Jezusa Chrystusa. Kiedy boimy się wypowiedzieć jakieś słowo, to jest tak, jakbyśmy chcieli przemilczeć kawałek Jezusowej Osoby. To nie Słowa, ale Osoby się wypieramy. – zaznaczył arcybiskup Grzegorz.

Po homilii metropolita łódzki odmówił nad kandydatami wyznaczoną przez Kościół modlitwę, a następnie każdy z lektorów otrzymał od biskupa Pismo Święte oraz indywidualne błogosławieństwo – przyjmij księgę Pisma Świętego, wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działo w sercach ludzkich. Amen.

Dzisiejsza posługa lektoratu – po wcześniejszym obrzędzie kandydatury – to kolejny krok, na drodze do przyjęcia Święceń Diakonatu. Kandydaci będą kontynuować swoje przygotowanie teologiczno – pastoralne, które zakłada regularne studia teologiczne. Jest to czas rozpoznawania kandydatów, weryfikowania ich powołania, badania opinii o nich i ich zdatności do przyjęcia święceń. Pierwszych święceń Diakonów Stałych w Archidiecezji Łódzkiej można się spodziewać w 2023 roku.


Zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.