Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: nasza wiara staje się świadectwem dla domu i domowników!
10:13 | 23.03.2020 | Wyświetleń: 1026 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Nie chodzi o uzdrowienie tylko tego chłopaka. Punktem dojścia jest wiara ojca. – Uwierzył on i cały jego dom. Od razu mamy pokazaną wiarę ojca, która staje się świadectwem dla całego domu, dla wszystkich domowników. To jest punkt dojścia. Gdyby szło tylko o uzdrowienie syna, byłoby to cudem, ale jeśli idzie o wiarę ojca i całego domu, to wydarzenie jest znakiem! Jezus daje życie – daje je w obfitości, bo daje życie wieczne! We wierze urzędnik królewski jak i jego dom otrzymał życie wieczne. – mówił abp Grzegorz Ryś.

Poranna Msza święta z kaplicy prywatnej domu biskupów łódzkich transmitowana przez Internet zgromadziła dziś przed komputerami ponad 8 tysięcy internautów. Wspólnej modlitwie przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Podczas zwiastowania Słowa Bożego odnosząc się do obecnej sytuacji w kraju i na świecie powiedział między innymi – ile rzeczy, które robimy – zwłaszcza w tym czasie – wydaje się nam straszliwie kruche. W Chrystusie każde dobro trwa wiecznie, to jest spełnienie obietnicy Izajasza. Spełnienie, które się dokonuje w Jezusie Chrystusie, a nam jest już dostępne we wierze. Obietnica Izajasza nie zależy od poziomu medycyny, tylko jest przez nas czytana w zależności od poziomu naszej wiary! Wszędzie tam, gdzie dopuścimy Jezusa Chrystusa, by On wszedł w całą naszą rzeczywistość przez wcielenie,  przez odkupienie, tam nastaje nowa ziemia i nowe niebo. To nie chodzi o to, że jest nieskończone, ale jest jakościowo inne, bo jest ono w Bogu. – podkreślił łódzki pasterz.

Tradycyjnie – po błogosławieństwie kończącym liturgię – zebrani w kaplicy odśpiewali suplikację – modląc się o ustanie i opanowanie epidemii koronawirusa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.