Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: każdy poważny zamysł nad Kościołem zaczyna się od modlitwy
21:00 | 28.10.2019 | Wyświetleń: 1446 | Autor: Antoni Zalewski

„Błogosławimy Cię Panie za tę piękną Świątynie, za wszystkich, którzy się o nią troszczyli i troszczą. Błogosławimy Cię za to dzieło odnowienia tej Świątyni. Ty się Panie odbijasz w pięknie tej Świątyni. Ty jesteś źródłem wszelkiego piękna i Ty jesteś źródłem talentów ludzikach”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w modlitwie błogosławienia odnowionej  Świątyni.

Metropolita łódzki sprawował Mszę Św. dziękczynną w parafii Zesłania Ducha Św.. Cała wspólnota dziękowała za wyremontowany kościół. We wstępie proboszcz parafii ks. Paweł Lisowski podkreślił udział wielu osób, które zaangażowały się w remoncie Świątyni. „Chcemy Panu Bogu złożyć tę najświętsza ofiarę za dar tej Świątyni, za cały trud tej pracy, ale także za tych wszystkich, którzy swoimi ofiarami i dotacjami przyczynili się, aby ten kościół mógł być odnowiony”- dodał ks. Lisowski.

W swoim słowie skierowanym do wiernych, Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na to jak się buduje Kościół jako wspólnotę ludzi. „Jezus rozpoczyna budowę wspólnoty- Kościoła po całonocnej modlitwie. Jest to dla nas podpowiedź, że prawdziwy pomysł na budowanie Kościoła rodzi się z modlitwy. Modlitwy wytrwałej, cierpliwej. Jezus całą noc trwał na modlitwie”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Metropolita Łodzi odniósł się także do zakończonego Synodu Biskupów na temat Kościoła w Amazonii i tego jak przez media przetoczyła się dyskusja na temat Kościoła. „Ciekaw jestem ile tej dyskusji rodzi się z modlitwy? Można też zadać pytanie ile naszej modlitwy towarzyszyło temu Synodowi?”- pytał Abp Ryś.

Kaznodzieja odniósł się także do własnego doświadczenia uczestnictwa w zeszłorocznym Synodzie Biskupim dotyczącym młodzieży. „Papież Franciszek uczył nas dyskusji o Kościele, która przeplatana jest modlitwą. Każdy z nas mógł mówić przez 4 minuty, ale po pięciu wystąpieniach Papież zarządzał 4 minuty ciszy, abyśmy mogli pomyśleć co Duch Św. mówi głosami tych pięciu, którzy się właśnie odezwali. Nie co oni mówili, ale co Duch Święty mówi prze naszych braci. To jest modlitwa. Wtedy przestajemy myśleć o Kościele w kategoriach: frakcja lewa , frakcja prawa, tylko co Duch Święty mówi poprzez mojego brata. Każdy poważny zamysł nad Kościołem zaczyna się od modlitwy”- mówił Metropolita Łódzki.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Arcybiskup odmówił modlitwę dziękując Bogu za tę Świątynię, a także prosząc o wzrost wiary dla kolejnych pokoleń, dzięki którym ta Świątynia będzie trwać.

Sprawowaną Eucharystię ubogacił swoim śpiewem Męski Chór z parafii Miłosierdzia Bożego z Justynowa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.