Archidiecezja Łódzka
Jubileusz 15-lecia Europejskiego Centrum Kultury LOGOS
13:18 | 17.11.2019 | Wyświetleń: 946 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Chcę wam powiedzieć, że to co robicie jest na służbie Bożej obietnicy!  Kto posługuje prawdzie pięknu, to posługuje temu by człowiek odzyskiwał duszę! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś.

Spektakl baletowy, wernisaż i wystawa malarstwa, koncerty oraz przedstawienia teatralne  to wszystko zostało przygotowane z okazji 15 – lecia istnienia Europejskiego Centrum Kultury LOGOS działającego przy kościele Środowisk Twórczych w Łodzi. Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych była Msza święta, której dziś przed południem przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś.

– Dziękujemy dziś za 15 lat Europejskiego Centrum Kultury LOGOS! – mówił we wprowadzeniu do liturgii ks. prał. Waldemar Sondka. – Dziękujemy artystom, dziękujemy sobie wzajemnie za bycie razem w tym porwie i pięknu. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które umożliwiły realizację takiego zamysłu świątecznych obchodów i pomogły je urzeczywistnić. Wszystko co oddycha niechaj chwali Pana! – zakończył łódzki duszpasterz artystów.

Odwołując się do słów dzisiejszej ewangelii ksiądz arcybiskup powiedział między innymi – przez swoją wytrwałość posiądziecie swoje dusze. To oznacza, że życzę wam kolejnych 15 lat, a potem następnych i następnych. Nie dlatego, że tak wypada, tylko dlatego, że w ten sposób dokonuje się dobro. Dobro dokonuje się w cierpliwości! – zaznaczył kaznodzieja.

– Myślę, że nikogo z was nie muszę przekonywać, że takich instytucji jak wasza nie tworzy się na 5 minut. Za te 15 lat wam dziękuję i życzę szczęścia w kolejnych 15 latach. – zakończył łódzki pasterz.

Europejskie Centrum Kultury LOGOS powstało na mocy dekretu ówczesnego metropolity łódzkiego księdza arcybiskupa Władysława Ziółka z dnia 5 listopada 2004 roku. W dekrecie tym czytamy-  żywa łączność z Kościołem znacznej części polskich środowisk twórczych oraz ich głęboka świadomość chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej powodują, że potrzebą chwili staje się budowanie szerszej niż dotychczas integracji kulturalnej i pogłębienie świadomości wspólnych korzeni u twórców i odbiorców kultury. ECK działa przy kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia N.M.P., a jego założycielem i dyrektorem jest ks. parł. Waldemar Sondka.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.