Archidiecezja Łódzka
Komunikat w sprawie nominacji kardynalskiej ks. abp. Konrada Krajewskiego
22:26 | 20.05.2018 | Wyświetleń: 5232

Drodzy Bracia i Siostry,

dzisiaj w południe Ojciec Święty Franciszek ogłosił nominację Księdza Arcybiskupa Konrada Krajewskiego do Kolegium Kardynalskiego. Jako wierni Archidiecezji Łódzkiej wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu za  to, że tak wielką godnością obdarzył kapłana pochodzącego z naszego Kościoła. W niemal 100. letniej historii naszej diecezji jest to pierwszy łódzki kardynał. Warto przypomnieć, iż u początków Kościoła pierwszymi kardynałami byli rzymscy diakoni – najbliżsi współpracownicy papieża odpowiadający za posługę miłosierdzia w Wiecznym Mieście. Nominacja kardynalska Księdza Arcybiskupa Konrada nawiązuje do tego właśnie nurtu Tradycji.

Do grona kardynałów zostaje włączony człowiek, który z  woli  Ojca  Świętego wykreował zupełnie nowy  model posługi Papieskiego Jałmużnika. Z wielką „wyobraźnią miłosierdzia” rozpoznaje i zaradza potrzebom ludzi bezdomnych i  chorych,  bezrobotnych i wykluczonych, samotnych i grzesznych. Jego nominacja jest dla nas nie tylko tytułem do dumy, ale także wezwaniem do podjęcia na nowo i pełnienia Ewangelii Miłosierdzia.

Ogłaszając swoją decyzję Ojciec Święty poprosił nas także: „módlmy się  za  nowych  Kardynałów, żeby Ci, umacniając swoje przylgnięcie do Chrystusa, miłosiernego i wiernego  Arcykapłana (por.  Hbr  2,17) byli mi pomocą w wypełnianiu posługi Biskupa Rzymu, dla dobra całego świętego i wiernego Bogu ludu”.

Ze swej strony, ja również proszę Was, Siostry i Bracia o hojną modlitwę w intencjach Księdza Kardynała Konrada i  Jego  nowej misji w Kościele Powszechnym. Wszystkim wiernym Archidiecezji Łódzkiej serdecznie błogosławię

+Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki