Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Budujcie Kościół, w którym Pan i Nauczyciel jest Sługą – Msza Wieczerzy Pańskiej
22:35 | 18.04.2019 | Wyświetleń: 1975 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Czyńcie na pamiątkę to, czemu te święte obrzędy służą! Budujcie Kościół, w którym Pan i Nauczyciel jest Sługą. Budujcie Kościół, w którym relacje w świecie są odwrócone – nie tak będzie między wami. Kiedy poddamy się sile Eucharystii, dopiero wtedy sprawujemy Ją na pamiątkę Pana, kiedy Ona nie jest bezsilna w nas, kiedy Ona buduje jedność Chrystusowego Ciała. – mówił arcybiskup Grzegorz.

Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczyna uroczysty obchód Triduum Paschalnego, a więc najważniejszych dni w całym roku liturgicznym. W łódzkiej katedrze wieczornej liturgii upamiętniającej ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki.

– Gdy św. Paweł przypomina ustanowienie Eucharystii, bo on zaczyna bardzo mocno, bardzo ostro i mówi tak: schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. – tłumaczył w homilii metropolita łódzki. – Przyszliśmy tutaj na Mszę świętą i możemy usłyszeć od Pawła: zeszliście się tu ku gorszemu, a nie ku lepszemu!  Bo kiedy schodzicie się razem, to nie ma wśród was spożywania Wieczerzy Pańskiej! Dlaczego? Bo nawet jak spożyli święte postacie, to je obezwładnili w sobie, i ta sakramentalna obecność Jezusa Chrystusa nie osiągnęła w nich swego celu, swego końca! Co jest celem? Co jest końcem? Celem spożywania Jego Ciała i Jego Krwi jest budowanie tego Ciała, którym jest Kościół! – zauważył arcybiskup Ryś.

– Sprawujesz Eucharystię? Poprzyjmujesz Eucharystię? Zobacz, czy Ona cię leczy z chciwości?  Zobacz, czy Ona cię leczy z niewrażliwości na ludzką biedę? Zobacz, czy Ona cię leczy z pychy? Zobacz, czy Ona cię uczy służby?  Żeby nie było tak, że jak spożywasz z tego ołtarza Ciało i Krew, to spożywasz sobie osąd. – dodał kaznodzieja.

Kończąc homilię metropolita łódzki wyjaśnił znak obrzędu Mandatum, który nie jest teatrem, a przywołaniem na pamięć wydarzeń z Wieczernika.  – Jak nigdy nie przeżyłeś tego, jak Jezus Chrystus  klęczy ci u nóg, jak twój niewolnik, to nie będziesz ostatecznie, konsekwentnie służył. Znajdziesz motyw, by egzekwować na innych swoją władzę, wyższość i swoje prawa. To doświadczenie Jezusa, który myje ci nogi, jest doświadczeniem, które ci już potem nie pozwoli obnosić się  nad innych. – zauważył metropolita.

Po homilii miał miejsce obrzęd Mandatum – tzn. ceremonia umywania nóg, na wzór tego, co uczynił Jezus apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy. Podobnie jak w ubiegłym roku, do Mandatum mógł podejść każdy z obecnych w świątyni.

Na zakończenie liturgii metropolita łódzki poinformował, że w związku z niedawnym pożarem paryskiej katedry Notre Dame w łódzkiej katedrze zostanie zorganizowany koncert, w czasie którego odbędzie się kwesta na rzecz odbudowy francuskiej świątyni. Koncert odbędzie się 10 maja tj. dokładnie w wigilię kolejnej rocznicy pożaru łódzkiej katedry, który miał miejsce 11 maja 1971 roku. Głównym utworem zaprezentowanym w czasie koncertu będzie utwór Maryjny „ Nieszpory Ludźmierskie”.

Msza Wieczerzy Pańskiej nie kończy się błogosławieństwem, a przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji zwanej Ciemnicą, gdzie pozostaje do wielkopiątkowej liturgii na część Męki Pańskiej.

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. W tym dniu zapraszamy na poranną Liturgię Godzin, która odbędzie się w katedrze o godz. 8:00 oraz na liturgię na cześć Męki Pańskiej o godz.. 18:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.