Archidiecezja Łódzka
Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Pracowników Nauki Archidiecezji Łódzkiej
21:10 | 08.01.2019 | Wyświetleń: 1636 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Tego wymaga od nas nasza misja i nasze powołanie, żeby przekazywać mądrość, – mówił podczas spotkania opłatkowego arcybiskup Ryś. – Misja ta wymaga od nas tak naprawdę postawy uczniów, czyli tych, którzy tę mądrość zdobywają. I kto wie, czy to nie jest najlepsza lekcja dla tych, którzy od nas tej mądrości mają się uczyć. To, co im możemy powiedzieć, w takiej czy innej formie – czy to będzie wykład, ćwiczenia czy najmodniejsze dziś warsztaty  – cokolwiek możemy im powiedzieć nie jest, aż tak ważne jak to świadectwo bycia uczniem, które najchętniej wybiera postawę milczenia. Nic nie mówię, bo się jeszcze uczę, albo to, co mówię – mówię z mniejszym – większym marginesem niepewności tego, co jest jeszcze zostawione jako przestrzeń przed nami! Tego doświadczenia Państwu i sobie życzę! – zakończył łódzki pasterz.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Pracowników Nauki Archidiecezji Łódzkiej z arcybiskupem metropolitą, obyło się we wtorek 8 stycznia, w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Zebranych przywitał ks. dr Przemysław Góra, archidiecezjalny duszpasterz pracowników nauki. Po wysłuchaniu fragmentu opowiadającego o Narodzeniu Pańskim, życzenia świąteczne dla pasterza Kościoła Łódzkiego, złożył prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej.

W części artystycznej spotkania, zebrani wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Politechniki Łódzkiej.

Spotkanie zakończyło łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.