Archidiecezja Łódzka
Opłatek Wojewódzki w Pałacu Izraela Poznańskiego
15:00 | 21.12.2018 | Wyświetleń: 1525 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Chciałbym życzyć naszym Kościołom i wszystkim Łodzianom, żeby w tym budowaniu jedności w Polsce, ta społeczność przewodziła, bo ma do tego wszelki tytuł. Mówimy bowiem ciągle o mieście, które wyrosło z czterech kultur, odwołujemy się do tego fundamentu, to pokazujmy naszej ojczyźnie, naszym Kościołom tą umiejętność budowania wspólnoty. – mówił abp Grzegorz Ryś do uczestników spotkania świątecznego w Muzeum Historii Miasta Łodzi.

Wicewojewoda Łódzki, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Mariawicki Biskup Łódzki, Luterański Biskup Warszawski oraz politycy i pracownicy urzędów państwowych i miejskich, wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 21 grudnia br. w Pałacu I. Poznańskiego w Łodzi.

Spotkanie rozpoczęło się od przyniesienia przez delegację harcerzy Betlejemskiego Światełka Pokoju, które zostało przekazane prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej, wicewojewodzie i wicemarszałkowi województwa.

Zwracając się do zebranych arcybiskup Grzegorz powiedział: Chciałbym wszystkim życzyć wiary w to Światło, które jednoczy. Myślę, że mam prawo takie życzenia składać, stojąc wśród moich braci, z którymi wspólnie pielgrzymowaliśmy do Ziemi Świętej niespełna dwa tygodnie temu. Chciałbym powiedzieć wszystkim państwu, że jedność jest możliwa, i że może być jeszcze większa i jeszcze wspanialsza, i że może być prawdziwa. To znaczy – możemy zachować własne poglądy nie budując jakiegoś ponad-kościoła, który zapomina o swoich przekonaniach.  Natomiast można odkrywać to, co jest fundamentalnie, jednoczące i przekraczające o wiele bardziej to, co  tak naprawdę z ludzi się zrodziło, to co nas różni. Chciałbym życzyć tej pewności, że jedność jest możliwa, i że możemy w niej wzrastać. – mówił arcybiskup łódzki.

W atmosferę zbliżających się świąt, zebranych w Sali Lustrzanej pałacu Izraela Poznańskiego, wprowadziły kolędy śpiewane przez Mały Chór Wielkich Serc, pod dyrekcją franciszkanina o. Piotra Kleszcza.

Po życzeniach we wspólnej modlitwie Ojcze nasz dokonano błogosławieństwa opłatków, którymi dzielili się zebrani składając sobie wzajemnie życzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.